Thần học » Sinh hoạt
Ủy ban Giáo lý Đức tin: Hội thảo thần học - Lm Giuse Nguyễn Tuấn Hải, gp Mỹ Tho
Lúc 8g00 sáng 21 tháng Tư 2012, một Hội thảo thần học do Ủy ban Giáo lý Đức tin (UBGLĐT) trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận TP. HCM... Đáp ứng thao thức của Đại hội Dân Chúa năm 2010, Hội thảo nhằm thúc đẩy suy tư đức tin một cách sâu xa và có tính nghiên cứu... Trong tương lai, hội thảo thần học sẽ trở thành sinh hoạt định kỳ của UBGLĐT và hứa hẹn mang lại nhiều thành quả và ích lợi cho Giáo hội tại Việt Nam.
Vào ngày 11-10-2008, Uỷ ban Giáo lý Đức tin trực thuộc HĐGMVN phối hợp với Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP. HCM đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về Thông điệp Humanae Vitae (Sự sống Con người) nhân kỷ niệm 40 năm thông điệp được ban hành. Hơn 400 sinh viên từ nhiều học viện thần học (Phaolô Nguyễn Văn Bình, La San, Đa Minh, dòng Tên…) đã tham dự Hội thảo. Một số anh chị em giáo dân quan tâm đến đề tài này cũng đã đến tham dự.