Suy niệm - Suy tư » Phút Suy Tư
...Trên đây, tôi nhìn sứ vụ loan báo hồng ân cứu độ ở mức sâu xa hay cao siêu của nó, mà tôi nghĩ bài “Bước đi trong Thần Khí” muốn nhắm tới, cho dù có một vài kiểu nói có thể được hiểu là liên quan tới những hoàn cảnh thực tế. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi cho rằng ơn cứu độ không liên quan gì tới xã hội, tới các công cuộc “trần thế” của con người.
Khi thiên thần đến báo tin Thiên Chúa chọn Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế, lúc đó Mẹ đang làm gì? Tin Mừng Luca chẳng nói đến điều đó, nhưng chúng con nghĩ là Mẹ đang cầu nguyện. Chính lúc Mẹ gặp gỡ Thiên Chúa sâu nhất, chính lúc Mẹ muốn dâng hiến đời mình cho Ngài, thì đó là giây phút thích hợp nhất để Thiên Chúa ngỏ lời với Mẹ. Tiếng của Ngài vang lên từ trong lòng Mẹ, Mẹ đã nghe được tiếng đó, và Mẹ đã chẳng chối từ, chấp nhận buông đời mình cho Chúa dẫn đưa, để mình thành khí cụ cho Ngài sử dụng. Cám ơn Mẹ đã dạy chúng con biết thế nào là cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là nói nhiều, nhưng đúng hơn là nghe nhiều, và sau đó sống điều mình đã nghe.
Mục vụ không chỉ là làm chuyện này hay chuyện kia, nhưng là thể hiện ra bên ngoài chiều sâu của suy tư đức tin tức là thần học (intellectus fidei) và có thế, hoạt động mục vụ mới mang lại kết quả bền lâu.
Khi xảy ra khủng hoảng, bao giờ chân tướng của chúng ta cũng bị bộc lộ. Đó là cơ hội để tự hỏi mình: chúng ta đã làm gì trong bốn tháng qua? Chúng ta đã nghe những gì: điều người ta đã nói, hay chỉ là những gì chúng ta muốn nghe? Chúng ta đã hành động thế nào? Đã phản ứng làm sao? Chúng ta tin ai? Chúng ta thay đổi cái gì? Bỏ đi cái gì?
Từ một căn phòng nhỏ - Gm. Gioan B. Bùi Tuần
Như thánh Phaolô, Đức Cha Micae đã góp phần xây dựng Hội Thánh tại căn phòng mình ở. Không phải hai năm, mà hơn mấy chục năm. Trước kia, hoạt động truyền giáo của Ngài là những chuyến đi mục vụ trên một không gian rộng dài từng trăm cây số. Nay, hoạt động xây dựng Hội Thánh của Ngài thu hẹp lại vào một căn phòng. Từ căn phòng bé nhỏ này, Ngài vẫn là một tông đồ hoạt động theo khả năng của Ngài.
Tâm tình tham dự - Gm. Gioan B. Bùi Tuần
Chúng ta đang sống đạo trong một giai đoạn lịch sử sôi động. Một trong những cái làm sôi động là sự kiện tham dự, tham gia. Tham dự lễ thánh, lễ hội. Tham gia sinh hoạt cộng đoàn, và các tổ chức. Sự kiện tham dự, tham gia được coi như một giá trị để đánh giá lòng đạo, và tinh thần truyền giáo. Thực tế cho thấy những mục tiêu tốt đẹp ấy không luôn đạt được. Bởi vì tham dự tham gia nhiều khi bị chi phối bởi tinh thần thế tục mà không hay biết.
Trang Đầu « 53 54 55 56 57 » Cuối