Suy niệm - Suy tư » Phút Suy Tư
Bước đi trong Thần Khí (Galata 5,16) - GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
... Chính vì thế, nghi thức chính yếu trong việc phong chức giám mục là việc đặt tay và lời nguyện phong chức. Đặt tay chính là cử chỉ nói lên việc thông ban Thánh Thần, cùng với lời cầu nguyện xin Chúa ban Thánh Thần thủ lãnh xuống trên vị tân giám mục.
Ngày lễ phong chức linh mục cho một số anh em dòng Phanxicô hôm nay có sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng lại là sự trùng hợp mang nhiều ý nghĩa. Anh em được phong chức trong năm 2009 là năm kỷ niệm 800 năm luật dòng Phanxicô được phê chuẩn, quả là điều hết sức tốt đẹp và là một kỷ niệm đáng nhớ. Đồng thời, hôm nay lại là ngày 10.5, Ngày Người Mẹ, Ngày tôn vinh các bà mẹ.
Tỉnh thức - Gm. Gioan B. Bùi Tuần
“Tỉnh thức”, đó là lời khuyên quan trọng Chúa Giêsu đã nhắn gởi các môn đệ của Người (x. Mc 14,38). “Tỉnh thức”, đó cũng là đức tính mục tử, mà tôi luôn học hỏi nơi Đức cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ.
Khi nhìn vào tất cả các tôn giáo lớn, ta nhận ra rằng các tôn giáo đó giống nhau hơn là khác nhau trong cách hiểu về sự tìm kiếm thiêng liêng cũng như về con đường tu tập và thánh thiện. Khi nhìn vào Kitô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo, Lão giáo và những tôn giáo bản xứ, ta có thể rút ra những điểm gặp gỡ lớn...
Đi Đàng Thánh giá với Chúa Giêsu không phải là làm ơn cho Chúa đâu. Trái lại, đó là một món quà Chúa tặng cho ta hôm nay. Chúng ta hân hạnh được Ngài cho làm bạn, đi sau Ngài trên đường đến nơi Ngài hiến mình cho Cha và cho nhân loại.
Vì tình yêu sánh đôi cùng chân lý nên nhân danh chân lý, tình yêu lên tiếng phản kháng. Vì chân lý gắn bó với tình yêu nên chân lý được loan báo và bảo vệ không bằng bạo lực và căm thù, nhưng bằng tình yêu chấp nhận hi sinh và đau khổ. Cũng vì thế, những ai ấp ủ Thánh Giá trong trái tim mình sẽ bước đi trong cuộc đời như những kẻ ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian. Nhưng cũng nhờ đó, họ nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian.
Trang Đầu « 51 52 53 54 » Cuối