Suy niệm - Suy tư » Phút Suy Tư
Suốt cuộc đời Ngài là một thánh lễ. Thánh lễ cuộc đời là một cuộc chiến đấu triền miên giữa tội lỗi và ân sủng. Trong cuộc chiến đấu này, Ngài đã chân thành với lòng khiêm tốn trước sức mạnh thực tế của tội lỗi, đồng thời Ngài đã luôn tin cậy sức mạnh siêu nhiên của ơn thánh. Ngài không coi thường các giá trị trần thế và nhân loại, nhưng Ngài không hề ảo tưởng những giá trị đó có sức cứu độ. Ơn cứu độ là sức mạnh của tình yêu từ thánh giá Chúa.
Tông truyền - Gm. Gioan B. Bùi Tuần
Cùng với việc cầu nguyện, tôi muốn mở rộng tinh thần hiệp thông bằng một suy tư cũng hướng về hai thánh Tông đồ và Đức Thánh Cha. Suy tư đó tạm gọi là nhìn về đặc tính tông truyền trong cách sống đạo của chúng ta.
Từ thực tế cuộc đời - Gm. Gioan B. Bùi Tuần
Đời tôi là một chuyến đi. Tới nay, chuyến đi đó có thể gọi được là khá dài. Suốt dọc chuyến đi khá dài ấy, tôi đã nhận được nhiều thứ tin mừng. Trong đó có một tin mừng, đối với tôi, là thực sự căn bản, là thực sự lớn lao. Đó là Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô. Chính Người là Tin Mừng cứu độ tôi.
“Sống đích thực là được biến đổi từ bên trong, mở lòng ra với năng lực của tình yêu Thiên Chúa. Khi đón nhận quyền năng của Thánh Thần, chính chúng con cũng có thể biến đổi gia đình chúng con, cộng đoàn và dân tộc của chúng con. Hãy giải phóng các ân huệ Thánh Thần! Hãy lấy sự khôn ngoan, can đảm, sự ngỡ ngàng và lòng kính sợ làm dấu hiệu nói lên sự cao cả của con người.”
Những hiện diện đỡ nâng - Gm. Gioan B. Bùi Tuần
Tôi được nâng đỡ bởi nhiều người. Họ gặp tôi qua nhiều cách. Như thư từ, sách vở, điện thoại, viếng thăm. Dù tiếp xúc qua cách nào, họ vẫn hiện diện bên tôi. Thường thường đàng sau hiện diện của họ lại có những hiện diện khác.
...Trên đây, tôi nhìn sứ vụ loan báo hồng ân cứu độ ở mức sâu xa hay cao siêu của nó, mà tôi nghĩ bài “Bước đi trong Thần Khí” muốn nhắm tới, cho dù có một vài kiểu nói có thể được hiểu là liên quan tới những hoàn cảnh thực tế. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi cho rằng ơn cứu độ không liên quan gì tới xã hội, tới các công cuộc “trần thế” của con người.
Trang Đầu « 51 52 53 54 55 56 » Cuối