Suy niệm - Suy tư » Phút Suy Tư
Đau khổ là một thực tế huyền nhiệm. Không gian và thời gian của nó là bao la. Mọi thời mọi nơi, nó là một kêu gọi thảm thiết.
Nếu Đề Cương về Giáo Hội tại Việt Nam trình bày ba chiều kích mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ, thiết nghĩ Caritas in veritate là tài liệu quý báu cho Giáo Hội Việt Nam trong việc suy tư, định hướng và sống sứ vụ của mình.
Giám mục Trần Nhật Quân, từ một “thần dân” của Nữ hoàng Anh trở thành “công dân” nước CHND Trung Hoa. Nhưng tình yêu của ngài đối với Tổ quốc Trung Hoa thì vẫn trước sau như một. Trái tim ngài luôn canh cánh ưu tư và ấp ủ hy vọng về tiền đồ của quốc gia, dân tộc.
Nâng tâm hồn lên với Chúa là một việc đạo đức, có phần nhìn thấy được, có phần không nhìn thấy được, nhưng lại cảm nhận được phần nào. Nâng tâm hồn lên với Chúa là một việc tu thân, một việc mục vụ, một việc truyền giáo. Nâng tâm hồn lên với Chúa là việc linh mục làm và cũng do Chúa làm. Với tâm tình cảm tạ, linh mục có thể nói lên vắn tắt những yếu tố chính làm nên việc không dễ đó.
Linh mục với những chủ quan - Gm. Gioan B. Bùi Tuần
Mỗi linh mục có những khác biệt riêng. Những khác biệt riêng đó làm nên một số chủ quan nơi mỗi linh mục. Có những chủ quan tốt. Có những chủ quan vô hại. Có những chủ quan đáng ngại.
Linh đạo “Nút vòng xoay” - Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Đức cha Giuse Vũ Duy Thống đã tích cực góp phần vào việc điều tiết giao thông, kiến tạo sự hiệp thông giữa mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận. Đó chính là linh đạo Nút vòng xoay của ngài.
Trang Đầu « 49 50 51 52 53 57 » Cuối