Suy niệm - Suy tư » Phút Suy Tư
Vì tình yêu sánh đôi cùng chân lý nên nhân danh chân lý, tình yêu lên tiếng phản kháng. Vì chân lý gắn bó với tình yêu nên chân lý được loan báo và bảo vệ không bằng bạo lực và căm thù, nhưng bằng tình yêu chấp nhận hi sinh và đau khổ. Cũng vì thế, những ai ấp ủ Thánh Giá trong trái tim mình sẽ bước đi trong cuộc đời như những kẻ ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian. Nhưng cũng nhờ đó, họ nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian.
Mùa Chay. Đọc lại cuốn Người con hoang đàng (The Prodigal Son) của Henri Nowen. Những suy tư trầm ngâm, sâu sắc, lắng đọng. Về đứa con hoang đàng vẫn đang có mặt trong lối sống của mình. Về anh con cả tưởng mình tốt lành cũng đang ẩn núp đâu đây trong những suy nghĩ của mỗi người. Và đỉnh cao là khuôn mặt người cha giầu lòng thương xót như lời gọi mời hoán cải và đắp xây lối sống mới, lối sống của tình yêu quảng đại và tha thứ.
Vài suy nghĩ về triết lý giáo dục Kitô giáo, Một cách tiếp cận Thư Mục Vụ 2008 của HĐGMVN
Trang Đầu « 49 50 51