Suy niệm - Suy tư » Phút Suy Tư
Trong một thế giới mang đặc tính toàn cầu hóa như hiện nay, người ta dễ hiểu tại sao cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chánh của thế giới lan tỏa nhanh chóng và đang tác động đến đời sống của mọi quốc gia, mọi gia đình, mọi con người.
Động lực duy nhất cho đời sống và thừa tác vụ của chúng ta là Đức Giêsu Nadarét, là Chúa và là Đấng Kitô! Nơi Người, và chỉ nơi Người, hiện hữu của linh mục mới tìm được cội nguồn, mục đích...
Truyền giáo nhờ ơn thánh - Gm Gioan B. Bùi Tuần
Người truyền giáo phải luôn luôn đi tìm ơn thánh. Ơn thánh ở những phương tiện trong sáng thánh thiện, ở sự kết hợp với Hội Thánh, ở cầu nguyện và lễ tế của Chúa Giêsu trên thánh giá, ở sự vâng phục thánh ý Chúa.
Động lực duy nhất cho đời sống và thừa tác vụ của chúng ta là Đức Giêsu Nadarét, là Chúa và là Đấng Kitô! Nơi Người, và chỉ nơi Người, hiện hữu của linh mục mới tìm được cội nguồn, mục đích...
“Bằng việc loan báo Tin Mừng và làm chứng về Chúa Kitô, Giáo Hội hiến tặng cho đất nước Việt Nam sự phục vụ cao nhất”. Và việc phục vụ cao nhất ấy là một cách thể hiện “tình yêu thương đến cùng”...
Đau khổ là một thực tế huyền nhiệm. Không gian và thời gian của nó là bao la. Mọi thời mọi nơi, nó là một kêu gọi thảm thiết.
Trang Đầu « 47 48 49 50 51 56 » Cuối