Phụng vụ - Bí tích » Phụng vụ
Ý cầu nguyện của Đức giáo hoàng trong năm 2013 - Lm. Giuse Phạm Quốc Điêm chuyển dịch
THÁNG GIÊNG: – Ý chung: Cầu cho các Kitô hữu trong Năm Đức Tin này biết đào sâu sự hiểu biết về mầu nhiệm Đức Kitô và hân hoan làm chứng về hồng ân đức tin. – Ý truyền giáo: Cầu cho cộng đoàn Kitô hữu thường bị phân biệt đối xử tại Trung Đông nhận được nơi Chúa Thánh Thần sức mạnh của lòng trung tín và sự kiên tâm bền chí.
Hướng tới Đại lễ bế mạc Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang, hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI và đáp lại thao thức của Đại Hội Dân Chúa vừa diễn ra, Đức Hồng Y Gioan Baotixita của Tổng giáo phận TP.HCM đã đề nghị toàn giáo phận cử hành những ngày sau: Đêm Canh thức cầu nguyện cho sự sống...
Vào thời kỳ sau Công đồng Vaticanô II, tại Việt Nam đã có những thí nghiệm để thích nghi các buổi cử hành Thánh lễ theo sắc thái Việt Nam, như ở dòng Biển Đức Thiên An ở Huế, hoặc tại Trung Tâm Đắc Lộ Sài Gòn, buổi cử hành Thánh lễ theo sắc thái dân tộc tại nhà thờ Tân Chí Linh Sài Gòn vào ngày 08-09-1974. Buổi cử hành thí nghiệm này đã gây nhiều hào hứng, cũng như các phản ứng thuận lợi, không thuận lợi thời đó.
Với Sắc chỉ Chư Huynh Đáng Kính (Venerabilium nostrorum) ngày 24 tháng 11 năm 1960, Đức Thánh Cha Gioan XXIII đã chính thức thành lập hàng Giáo phẩm tại Việt Nam. Tính đến nay là 50 năm. Vì thế cũng là dịp để nhìn lại việc thực thi các giáo huấn của Công đồng chung Vaticanô II, trong đó có việc cử hành và sống phụng vụ tại Việt Nam, nhất là từ sau khi ban hành Hiến chế về Phụng vụ
Chúng ta cần phải khám phá những cách thức mới để tham gia vào mầu nhiệm phụng vụ, để nhận ra chỗ đứng trung tâm của phụng vụ trong kế hoạch cứu độ của của Thiên Chúa; để thật sự làm cho cuộc sống của chúng ta thành của lễ thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa; và đảm nhận mọi trách nhiệm của chúng ta đối với sứ vụ của Giáo Hội bằng một linh đạo Thánh Thể được đổi mới.
Phụng vụ Tuần thánh - ĐÔ Phanxicô Borgia Trần-Văn-Khả
Tuần thánh được các giáo phụ gọi là tuần trọng nhất trong Năm phụng vụ, tuần Mẹ của các tuần lễ. Trong Tuần thánh, Giáo Hội cử hành các mầu nhiệm cứu chuộc đã được Chúa Kitô hoàn tất trong những ngày cuối đời dương thế của Ngài. Vì thế Nghi thức Tuần thánh phải được cử hành một cách long trọng và trang nghiêm. Phải làm sao cho giáo dân hiểu rõ tầm quan trọng của Tuần thánh và tham dự cách tích cực.
Trang Đầu « 2 3 4 5 » Cuối