Phụng vụ - Bí tích » Phụng vụ
Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Thánh tại Colosseum do Đức Thánh Cha chủ sự - Văn phòng Đặc trách các Cử hành Phụng vụ của Đức giáo hoàng
Tiếng gọi mời bước theo Chúa được trao cho mọi người, nhất là những người trẻ và những ai đang đứng trước thử thách của chia rẽ, chiến tranh hay những bất công, và những ai đang chiến đấu để trở nên những dấu hiệu của hy vọng và những người xây dựng hòa bình giữa anh chị em mình.
Khi chúng con cử hành lễ kỷ niệm bốn mươi năm, xin Chúa tuôn đổ Thánh Thần xuống, để canh tân Hội Thánh Chúa tại châu Á. Xin làm cho chúng con được lớn lên trong tình hiệp nhất; xin khơi lên ngọn lửa Thánh Thần, giúp chúng con thành những chứng nhân đáng tin của Tin Mừng.
“Thánh lễ về việc Tân Phúc Âm Hóa” -bản dịch Việt ngữ- đã được HĐGM Việt Nam phê chuẩn (Prot. N. 1139/11/L) để dùng thử nghiệm trong Năm Đức Tin (11.10.2012 – 24.11.2013)
Trong đời sống mục vụ, nên coi trọng những cuộc hành hương đến những nơi thánh, hoặc để tổ chức một cử hành đặc biệt, vì chúng thôi thúc các tín hữu ăn năn hối cải, nuôi dưỡng đời sống Kitô giáo và cổ vũ sáng kiến tông đồ.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin,nhờ đó chúng con được nhận biết và thực hành những điều Chúa dạy, hầu đem lại cho chúng con hạnh phúc đời này và đời sau.
Chuyển giao sứ vụ - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Thực ra, sứ vụ loan báo Tin Mừng là sứ vụ chung của cả cộng đoàn giáo phận. Các linh mục rao giảng Lời Chúa hằng ngày cho giáo dân trong giáo xứ. Các tu sĩ, giáo lý viên và mọi giáo dân cũng rao giảng Lời Chúa theo chức năng và bổn phận của mình. Nhưng vị giám mục phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong tư cách là người giám sát, người canh giữ.
Trang Đầu « 1 2 3 4 5 » Cuối