Phụng vụ - Bí tích » Phụng vụ
Với Thông cáo này, Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định từ nay phải đọc tên Thánh Giuse trong các Kinh nguyện Thánh Thể... Vì lòng tôn kính đối với các bản văn phụng vụ, xin đọc thống nhất theo bản dịch được thông báo.
Ý cầu nguyện của Đức giáo hoàng trong năm 2014 - Lm. Giuse Phạm Quốc Điêm chuyển dịch
THÁNG GIÊNG – Ý chung: Cầu cho việc thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế chính đáng là tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người và của mọi dân tộc. – Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu thuộc các truyền thống khác nhau có thể tiến tới sự hiệp nhất theo ý muốn của Chúa Kitô.
Hôm nay 19-06-2013, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích công bố một Sắc lệnh đã được Đức hồng y Bộ trưởng Antonius Cañizares Llovera và Đức Tổng giám mục Thư ký Arturus Roche ký vào ngày lễ Thánh Giuse Thợ 01-05-2013. Sắc lệnh quyết định đưa tên Thánh Giuse vào các Kinh nguyện Thánh Thể II, III và IV, sau tên của Đức Trinh Nữ Maria. Trước đây, tên Thánh Giuse chỉ được đọc trong Kinh nguyện Thánh Thể I (Lễ quy Rôma).
Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Thánh tại Colosseum do Đức Thánh Cha chủ sự - Văn phòng Đặc trách các Cử hành Phụng vụ của Đức giáo hoàng
Tiếng gọi mời bước theo Chúa được trao cho mọi người, nhất là những người trẻ và những ai đang đứng trước thử thách của chia rẽ, chiến tranh hay những bất công, và những ai đang chiến đấu để trở nên những dấu hiệu của hy vọng và những người xây dựng hòa bình giữa anh chị em mình.
Khi chúng con cử hành lễ kỷ niệm bốn mươi năm, xin Chúa tuôn đổ Thánh Thần xuống, để canh tân Hội Thánh Chúa tại châu Á. Xin làm cho chúng con được lớn lên trong tình hiệp nhất; xin khơi lên ngọn lửa Thánh Thần, giúp chúng con thành những chứng nhân đáng tin của Tin Mừng.
“Thánh lễ về việc Tân Phúc Âm Hóa” -bản dịch Việt ngữ- đã được HĐGM Việt Nam phê chuẩn (Prot. N. 1139/11/L) để dùng thử nghiệm trong Năm Đức Tin (11.10.2012 – 24.11.2013)
Trang Đầu « 1 2 3 4 5 » Cuối