Phụng vụ - Bí tích » Sinh hoạt
Phỏng vấn linh mục Phêrô Lê Tấn Bảo, Tổng Thư kí Ủy ban Phụng tự
Linh mục Phêrô Lê Tấn Bảo

Phỏng vấn linh mục Phêrô Lê Tấn Bảo, Tổng Thư kí Ủy ban Phụng tự

WHĐ (24.03.2009) – Trong hai ngày 25 và 26-03-2009, Ủy ban Phụng tự (UBPT) trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) tổ chức Hội nghị thường kì. Hội nghị diễn ra tại Trung tâm Công giáo, số 72/12 đường Trần Quốc Toản, quận 3, TP HCM. Nhằm cung cấp thêm thông tin về hoạt động của UBPT, trong đó công việc dịch thuật Sách lễ Rôma sang tiếng Việt đang được nhiều người quan tâm, WHĐ đã gặp và phỏng vấn cha Phêrô Lê Tấn Bảo (giáo phận Mỹ Tho), Tổng Thư kí UBPT trực thuộc HĐGMVN.

PV: Trong hai ngày 25 và 26-03-2009, Ủy ban Phụng tự (UBPT) trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) tổ chức Hội nghị thường kì. Xin Cha cho độc giả WHĐ được biết thêm thông tin về Hội nghị này.

Lm Phêrô Lê Tấn Bảo: Trước hết, xin nói về thành phần tham dự Hội nghị. UBPT đã gởi thư mời đến Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGMVN, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, đặc trách UB Giáo lý Đức tin, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, đặc trách UB Kinh Thánh, Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, đặc trách UB Tu sĩ, và Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, đặc trách UB Văn hóa; 7 Đại Chủng Viện và 26 Giáo Phận trong Giáo Hội tại Việt Nam.

Trong Hội nghị lần này, UBPT sẽ trình bày về bản dịch sách Bài đọc Thường niên I (từ tuần I đến tuần XVII) và sách Nghi thức An táng và Cầu hồn. Hai sách này đã được gởi đến các Giáo phận để xin đóng góp ý kiến. Hội nghị sẽ dành thời gian thảo luận về những ý kiến này cũng như giải đáp những vấn đề liên quan đến các sách Phụng vụ, cách riêng đến hai sách chúng ta vừa nhắc đến. Những vấn đề được đặt ra sẽ giúp cho công việc của UBPT được tốt hơn.

– Đến nay, HĐGMVN đã công bố những bản dịch nào từ Sách lễ Rôma? Công việc dịch thuật, góp ý bản dịch, phê chuẩn diễn ra như thế nào?

– Về công việc dịch thuật các sách Phụng vụ, hiện tại UBPT có bốn tổ làm việc: Tổ Lời nguyện, Tổ Tân ước, Tổ Cựu ước và Tổ Các Bài ca. Với tên gọi của mỗi tổ, chúng ta cũng có thể biết được công việc mà mỗi tổ phụ trách. Khi các tổ đã dịch xong một sách hay một phần của sách phụng vụ, UB sẽ gởi sách hay phần đó đến các Giáo phận để xin ý kiến. Thời gian này kéo dài khoảng 6 tháng. Sau đó, ý kiến đóng góp của các nơi sẽ được các tổ bàn luận, và tiếp theo là được giải trình trong hội nghị của UBPT. Sau hội nghị, sách sẽ được trình cho HĐGM và gởi sang Tòa Thánh để được phê chuẩn. Trước khi phê chuẩn, Tòa Thánh thường gởi ý kiến của mình cho UBPT để xem lại và giải trình những điểm Tòa Thánh thấy cần sửa đổi.

Hiện nay, Tòa Thánh đã phê duyệt các bản dịch tiếng Việt các sách Nghi thức Cử hành Hôn nhân, sách bài đọc Mùa Vọng và Giáng sinh, trong đó sách Nghi thức Cử hành Hôn nhân đã được phát hành. Hai sách đang được Tòa Thánh duyệt lần thứ nhất là sách bài đọc Mùa Chay và Mùa Phục sinh. Hai sách đã được sửa theo góp ý của Tòa Thánh là sách lễ Rôma phần Mùa Vọng - Giáng sinh và phần mùa Phục sinh.

– Bao giờ Giáo Hội tại VN có bản dịch đầy đủ Sách lễ Rôma?

– Có lẽ hơn hai năm nữa mới có thể phát hành bản dịch đầy đủ Sách lễ Rôma. Như chúng ta thấy, thời gian cho những lần kiểm duyệt khá dài.

– Cha có thể chia sẻ với độc giả về hoạt động của UBPT?

– Theo quy chế của UB Phụng tự trực thuộc HĐGMVN, mục đích của UBPT là giúp HĐGM điều hành các sinh hoạt phụng tự, cụ thể gồm những nhiệm vụ sau:

+ Cổ vũ việc nghiên cứu và thử nghiệm theo chỉ dẫn của Hiến chế Phụng vụ số 40, khoản 1 và 2.

+ Cổ vũ những sáng kiến nhằm phát huy đời sống phụng vụ và thực thi Hiến chế phụng vụ Hiến chế trong cộng đồng Giáo hội Việt Nam.

+ Soạn tài liệu cần thiết cho việc thi hành các nghị quyết của HĐGM.

+ Hướng dẫn sinh hoạt mục vụ trong phạm vi phụng vụ và thực thi Hiến chế Phụng vụ trong cộng đồng Giáo hội Việt Nam, xem xét việc thi hành các nghị quyết của HĐGMVN và báo cáo cho HĐGM.

+ Cùng với những tổ chức chuyên về Thánh kinh, Mục vụ, Thánh nhạc và Nghệ thuật Thánh cổ vũ những sáng kiến chung.

+ Liệu cho các văn bản phụng vụ hoặc liên hệ đến Phụng tự được phiên dịch và duyệt các văn bản dịch theo chỉ dẫn của Hiến chế Phụng vụ số 36, Huấn thị Oecumenici số 40, Huấn thị của Hội đồng thực thi Hiến chế Phụng vụ đề ngày 25-1-1969.

UBPT hiện nay dành phần lớn thời gian để dịch và duyệt lại các sách phụng vụ. Từ sau Công đồng Vaticanô II, các sách phụng vụ của Giáo Hội đều được soạn mới, nhưng các sách này chỉ được dịch sang tiếng Việt những phần chính yếu cho việc cử hành mà thôi. Cũng vì lý do này mà nhiều nơi thấy xuất hiện những nghi thức mới, nhưng thực ra những nghi thức này đã có từ những năm sau Công Đồng. Chẳng hạn, nhiều người rất ngạc nhiên vì trong Thánh lễ Hôn phối không có hành động sám hối ở đầu lễ hay sự tham dự của cộng đoàn sau lời ưng thuận của đôi bạn. Trong khi việc thực hành này đã có trong ấn bản mẫu thứ hai (dĩ nhiên, bằng tiếng Latinh) đã được công bố ngày 19-03-1990, tức là cách đây vừa đúng 19 năm.

– Cảm ơn Cha đã dành cho WHĐ cuộc phỏng vấn này. Xin chúc Hội nghị của UBPT gặt hái nhiều kết quả.

 

 
PV