Phụng vụ - Bí tích
Ngày 4 Tháng Bảy: Thánh ELISABETH LUSITANIA, hoàng hậu Bồ Ðào Nha (1271–1336); Thánh Giuse NGUYỄN ĐÌNH UYỂN, thầy giảng (+1838)

Ngày 4 Tháng Bảy

Thánh ELISABETH LUSITANIA, hoàng hậu Bồ Ðào Nha

(1271–1336)

Elisabeth sinh năm 1271, là con vua Aragon Pierre II. Thánh nữ được ca tụng rất nhiều về việc hãm mình, siêng năng cầu nguyện và lòng bác ái vị tha. Ngài thành hôn với Denys, vua xứ Bồ Ðào Nha năm 1283. Suốt đời, ngài luôn làm vui lòng chồng và giáo dục con cái theo ý Chúa. Ngài xây nhiều tu viện, trường học và nhà thờ. Ngài cũng được ngưỡng mộ vì đã hòa giải những mối bất đồng giữa các quan, giúp đỡ những khổ cực lầm than của dân chúng. Sau khi vua Denys băng hà, ngài được mặc áo dòng Sêraphim năm 1325 và dâng cúng mọi tài sản cho nhà thờ chánh tòa Compostelle.

Sau cùng, đang khi cố thuyết phục hòa giải mối tranh chấp giữa con trai và con rể, ngài đã lâm bệnh và qua đời ngày 4-7-1336.

Năm 1626, Ðức Giáo Hoàng Urbanô VIII nâng ngài lên bậc Hiển Thánh.

Thánh Giuse NGUYỄN ĐÌNH UYỂN, thầy giảng

(+1838)

Thầy giảng Giuse Nguyễn Ðình Uyển, nguyên quán tại Ninh Cường (Nam Ðịnh), bị bắt ngày 29-5-1838 và bị đóng gông giải về Hưng Yên. Tại đây suốt mấy tháng trời, ngài đã phải chịu mọi cực hình. Nhưng dù bị đòn vọt tàn ác, dù bị bỏ đói, ngài vẫn kiên trì giữ vững đức tin và sẵn sàng chịu chết vì Chúa. Các quan nổi giận vì lòng trung tín anh hùng đó, liền truyền quân lính thay gông nặng xiết vào cổ ngài mà quay. Bị máu chảy nhiều và quá đau đớn, thầy đã trút hơi thở cuối cùng trong ngục, với niềm hân hoan đón nhận triều thiên tử đạo rạng sáng ngày 4-7-1838, hưởng thọ 63 tuổi.

Ðức Thánh Cha Lêô XIII đã tôn thầy Giuse lên bậc Chân Phước ngày 29-5-1900 và Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19-6-1988.


 
Châu-Kiên-Long