Thánh nhạc » Hướng Dẫn Mục Vụ
Mấy cảm nghiệm về bình ca khi sáng tác thánh ca

Trang web HĐGMVN xin giới thiệu hai bài chia sẻ của linh mục nhạc sĩ Kim Long: “Mấy cảm nghiệm về bình ca khi sáng tác thánh ca”
“Tiết tấu bình ca”. Hai bài này đã lần lượt được đăng trên nội san Hương Trầm số 20 và số 21 của Uỷ ban Thánh nhạc.

 
Xin tải về file pdf dưới đây
(20 trang A5, dung lượng 2.458 KB)
      
 
WHĐ