Thánh nhạc » Hướng Dẫn Mục Vụ
Hằng năm các vị có trách nhiệm về thánh nhạc nhận được nhiều thắc mắc liên quan đến việc chọn và sử dụng các bài hát trong Tam Nhật Vượt Qua hầu có thể giúp các ca đoàn cử hành thật chu đáo và sốt sắng ba ngày trọng đại nhất “trong đó Chúa Kitô chịu đau khổ, đã an nghỉ và đã phục sinh” (thánh Ambrôsiô). Dựa vào Sách Lễ Rôma,1992 của UBPT. HĐGMVN và The Almanac For Pastoral Liturgy, Sourcebook for Sundays, Seasons, and Weekdays 2009 Year B-I, nhà xuất bản LTP, Hoa Kỳ, linh mục ND đã biên soạn tài liệu này để giúp các ca trưởng hoàn thành tốt vai trò của mình trong Phụng Vụ Tam Nhật Vượt Qua.
THÔNG CÁO SỐ 3/94 - Ban Thánh Nhạc
THÔNG CÁO CỦA BAN THÁNH NHẠC TRỰC THUỘC HĐGMVN - THÔNG CÁO SỐ 3/94 HƯỚNG DẪN SÁNG TÁC VÀ SỬ DỤNG CÁC BÀI HÁT TRONG THÁNH LỄ
THÔNG CÁO SỐ 2/94 - Ban Thánh Nhạc
THÔNG CÁO CỦA BAN THÁNH NHẠC TRỰC THUỘC HĐGMVN - THÔNG CÁO SỐ 2/94 VỀ VIỆC CHUẨN NHẬN CÁC BÀI CA
THÔNG CÁO SỐ 1/94 - Ban Thánh Nhạc
THÔNG CÁO CỦA BAN THÁNH NHẠC TRỰC THUỘC HĐGMVN - THÔNG CÁO SỐ 1/94 VỀ THÁNH NHẠC
Trang Đầu « 1 2 3