Tin tức giáo hội khắp nơi
Hội đồng Hồng y tư vấn nhóm họp Khoá thứ 21

Hội đồng Hồng y tư vấn nhóm họp Khoá thứ 21
Đức cha thư ký Marcello Semeraro nói về công việc của Hội đồng và tiến trình cải tổ

WHĐ (13.09.2017)  – Hội đồng Hồng y tư vấn, do Đức giáo hoàng Phanxicô thành lập để giúp ngài trong việc quản trị Giáo hội hoàn vũ và duyệt lại Tông hiến Pastor Bonus về tổ chức Giáo triều Roma, đã nhóm khoá họp thứ 21 từ thứ Hai 11 đến thứ Tư 13 tháng Chín 2017.

Hội đồng Hồng y tư vấn gồm 9 Hồng y (nên cũng gọi là Nhóm C-9) ở tại Vatican và nhiều nơi khác trên thế giới, ngoài ra còn có một thư ký là Đức giám mục Marcello Semeraro, giám mục giáo phận Albano, Italia.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho phóng viên Alessandro Gisotti của Đài phát thanh Vatican mới đây, Đức giám mục Semeraro đã nói về công việc của Hội đồng Hồng y tư vấn, cách thức tham dự của Đức Thánh Cha tiến trình cải tổ Giáo triều.

Công việc của của Hội đồng Hồng y tư vấn

Đức giám mục Semeraro mô tả công việc của Hội đồng Hồng y tư vấn bằng ba từ then chốt: lắng nghe, suy nghĩ thẩm tra. Hội đồng lắng nghe những đóng góp của Giáo hội; suy nghĩ về những đóng góp này, xem xét các chi tiết, đồng thời cân nhắc cách tốt nhất để đi tiếp. Sau đó, đề nghị với Đức Thánh Cha. Đức cha Semeraro cho biết, Hội đồng giữ vai trò tư vấn chứ không phải là tranh luận vấn đề.

Ngài nói, Hội đồng là một cấu có tính công nghị, và theo nghĩa này các Hồng y có thể phục vụ cả Giáo hoàng và các Giáo hội địa phương. Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn các hồng y này để -theo một nghĩa nào đó- các ngài có thể là những chiếc ăng-ten bén nhạy có thể hiểu rõ tình hình các Giáo hội địa phương trong một tầm mức rộng lớn. Như thế, đó là một thành phần nằm trong bối cảnh của tính hiệp đoàn giám mục.

Sự tham gia của Đức Thánh Cha

Chính Đức Thánh Cha cũng tham dự vào công việc của Hội đồng, ngài thường xuyên có mặt trong các buổi họp của các Hồng y. Đức Giám mục Semeraro nói Đức Thánh Cha hiện diện trước hết qua việc lắng nghe, mặc dù ngài cũng phát biểu, “một cách rất thận trọng”, khi cần phải làm rõ một số điểm, hay trình bày những kinh nghiệm riêng của ngài, hoặc kêu gọi qun tâm đến một vài thực tế trong Giáo hội. Đức cha Semeraro nhấn mạnh rằng cải tổ Giáo triều chỉ là một khía cạnh trong công việc của Hội đồng; nhiệm vụ chính của Hội đồng là cộng tác với Đức Thánh Cha, và góp ý với ngài hoặc chia sẻ ý kiến ​​của mình khi [Đức Thánh Cha] cần có sự tham khảo. Đức cha Semeraro đưa ra ví dụ về “thực tế đáng buồn là việc lạm dụng trẻ vị thành niên mà Hội đồng tư vấn đã giúp cho Đức Thánh Cha lưu ý đến. Điều này vốn không thuộc về chương trình cải tổ Giáo triều Rôma, nhưng Đức Thánh Cha đã quyết định lắng nghe Hội đồng tư vấn trình bày”.

Tiến trình cải tổ

Khi được hỏi về tiến trình cải tổ, Đức cha Semeraro nói rằng cuộc cải tổ đã thực hiện được hơn ba phần tư, ít nhất là liên quan đến công việc của các Hồng y. Nghĩa là, sắp đến lúc các Hồng y trình các đề nghị cho Đức Thánh Cha. Đức cha Semeraro nói: Tôi nghĩ rằng trong vòng vài tháng nữa, công việc xét duyệt của các Hồng y sẽ gần như xong”, và sau đó Đức Thánh Cha sẽ nhận được các đề nghị liên quan đến tất cả các cơ quan của Giáo triều và tôi mong ngài sẽ quyết định bắt đầu như thế nào và vào lúc nào”. Đức cha cũng lưu ý rằng cho đến nay, Đức Thánh Cha Phanxicô muốn cải tổ từ từ, với một giai đoạn “can thiệp mạnh mẽ”, cho phép thực hiện những điều chỉnh vốn chắc chắn sẽ phải có, khi cuộc cải tổ chuyển từ lý thuyết sang thực tế.

Hội đồng Hồng y tư vấn được Đức giáo hoàng Phanxicô thành lập ngày 13-04-2013. Khoá họp đầu tiên của Hội đồng nhóm họp vào tháng Mười 2013. Khoá họp thứ 20 đã diễn ra từ 12 đến 14-06-2017.

 
Minh Đức