Tin tức giáo hội khắp nơi
Hội đồng Hồng y tư vấn kết thúc Khoá họp thứ 23
Hội đồng Hồng y tư vấn kết thúc Khoá họp thứ 23

WHĐ (01.03.2018) – Quy chế của Hội đồng Giám mục về mặt thần học, vấn đề nhân sự, cắt giảm chi phí trong Toà thánh và bảo vệ trẻ vị thành niên là những đề tài chính được thảo luận tại Khoá họp thứ 23 của Hội đồng Hồng y tư vấn, diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng Hai vừa qua tại Vatican.

Thông cáo của Phòng Báo chí Toà thánh hôm thứ Tư 26-02 cho biết tất cả các thành viên của Hội đồng, ngoại trừ Đức hồng y Pell, đều tham dự. Đức Thánh Cha Phanxicô đã tham dự các phiên họp ngày thứ Hai và thứ Ba nhưng vắng mặt vào thứ Tư để chủ toạ buổi tiếp kiến chung hằng tuần.

Quy chế của Hội đồng Giám mục về mặt thần học

Thông cáo cho biết, “Các hồng y đã đọc lại Tự sắc Apostolos suos năm 1998, trong tinh thần tản quyền đúng đắn mà Đức giáo hoàng Phanxicô thường đề cập”.

Nếu Tự sắc của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II nhằm xác định tính pháp lý và thần học của các Hội đồng Giám mục, thì Đức giáo hoàng Phanxicô, trong Tông huấn Evangelii Gaudium, lại lấy làm tiếc rằng “Chúng ta vẫn chưa khai triển đầy đủ một tư cách pháp lý của các Hội đồng Giám mục như là những chủ thể có những quyền hạn cụ thể, gồm cả một số thẩm quyền thực sự về giáo lý”. Tông huấn Evangelii Gaudium còn cảnh báo: “Hình thức quản trị quá tập trung, thay vì trợ giúp, lại làm cho đời sống và hoạt động truyền giáo của Giáo hội thêm phức tạp”.

Đào tạo nhân viên ngoại giao

Các vị Hồng y cũng lắng nghe bản tường trình của Đức Tổng giám mục Jan Romeo Pawlowski, trình bày về hoạt động của Phân bộ thứ ba của Phủ Quốc vụ khanh Toà thánh do ngài đứng đầu, mới được thành lập để đào tạo các nhân viên ngoại giao.

Cắt giảm chi phí

Đức hồng y Reinhard Marx, điều phối viên của Hội đồng Kinh tế, đã nói về những công việc đang thực hiện trong lĩnh vực nhân sự, tiến trình đã hoàn thành trong việc đệ trình ngân sách, việc cắt giảm chi phí và giảm thâm hụt của Toà thánh.

Các tuỳ chọn mới cho việc xử lý các trường hợp liên quan đến lạm dụng trẻ vị thành niên

Được biết Hội đồng Hồng y tư vấn đã dành nhiều thời gian thảo luận về các tuỳ chọn mới để Bộ Giáo lý Đức tin có thể xử lý các vụ việc liên quan đến lạm dụng trẻ vị thành niên nhanh chóng hơn.

Cuối cùng, các Hồng y lắng nghe tường trình của Đức hồng y Peter Turkson về hoạt động của Bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện và xem xét Bộ các Giáo hội Đông phương và Bộ Phúc Âm hoá Dân tộc.

Khoá họp tiếp theo của Hội đồng Hồng y tư vấn sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng Tư 2018.

 
Minh Đức