Tin tức giáo hội Việt Nam
Giới thiệu bộ sách Đạo Đức sinh học (linh mục Phêrô Trần Quốc Dũng biên soạn)

***

***

Bộ sách ĐẠO ĐỨC SINH HỌC gồm 4 tập: 

Tập 1:  Cơ bản và tổng quát. Giá: 90.000 đồng

Tập 2A: Con người: Y học - Thực phẩm - Xã hội. Giá: 100.000 đồng

Tập 2B: Con người: Y học - Thực phẩm - Xã hội (tiếp theo). Giá: 160.000 đồng

Tập 3: Môi trường & Động vật. Giá: 100.000 đồng

 

Trọn bộ (4 tập): 450.000 đồng

 

Nhà xuất bản Phương Đông liên kết với Nhà sách Đức Bà Hòa Bình

 

Hiện có mặt tại các nhà sách Công giáo. 

 
WHĐ