Thánh nhạc » Ca Khúc
Giới thiệu bài hát Năm Đức TinGiới thiệu bài hát Năm Đức Tin

WHĐ (06.10.2012) – Theo quyết định của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Hội nghị Thường niên kỳ I/2012, Giáo hội Việt nam sẽ khai mạc Năm Đức Tin ở cấp toàn quốc vào ngày 12-10-2012 và đến ngày 18-10-2012 sẽ khai mạc tại các giáo phận. Nhiều nơi mong muốn có một bài thánh ca để hát trong cả Năm Đức Tin này; vì thế, Đức cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột, Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc HĐGMVN đã cho phép phổ biến bài “Lạy Chúa, con tin!” sau đây. WHĐ xin trân trọng giới thiệu. 
WHĐ