Các tôn giáo » Đối thoại liên tôn
Đối thoại giữa các tôn giáo - GM Phaolô Bùi Văn Đọc
Đối thoại liên tôn là một sự trao đổi hai chiều, nói chuyện với nhau giữa hai bên, gồm hai hoặc nhiều người có những quan điểm khác nhau phát xuất từ niềm tin khác nhau, gia tài văn hóa và tôn giáo khác nhau. Đối thoại không giống như tranh luận hay củng cố lập trường hai bên cùng quan điểm.
Chúng tôi hiểu nghèo khó đây là sự từ bỏ cái ngã của cá nhân, nhưng đồng thời cũng là việc chấp nhận cái ngã như bản thân chúng tôi là, với các tài năng lẫn giới hạn của mình. Đó là một nghèo khó tạo nên nơi chúng tôi ước muốn lắng nghe Thiên Chúa cũng như anh chị em, trong tinh thần cởi mở và tôn trọng họ như những cá nhân.
“Các Kitô hữu và Phật tử đối thoại để làm chứng cho tinh thần khó nghèo”, đó là chủ đề năm 2009 của Sứ điệp hằng năm của Hội đồng giáo hoàng về Đối thoại liên tôn gửi cho các Phật tử nhân ngày lễ Vesakh.
Trang Đầu « 1 2 3