Các tôn giáo » Đối thoại Đại Kết
Chủ đề được chọn trong Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu năm 2016 này (từ ngày 18 đến 25 tháng 01) gợi hứng từ thư thứ nhất của thánh Phêrô Tông đồ, chương 2 câu 9: “Ðược mời gọi để loan báo những kỳ công của Thiên Chúa”.
Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất (từ ngày 18 đến 25 tháng 01) năm 2015 có chủ đề: “Chúa Giêsu nói với người phụ nữ: Làm ơn cho tôi xin chút nước uống” (Ga 4,7). Tập tài liệu được đề nghị cho Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu năm 2015 này do “Hội đồng quốc gia các Giáo hội Kitô của Brazil” (CONIC) biên soạn.
Khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa có nghĩa là bước đi với các cuộc cử hành. Bất cứ ai trong chúng ta đến Ấn Độ cũng thấy những hoàn cảnh khốn quẫn và đau khổ mà người Dalit phải chịu đựng nhưng chúng ta cũng thấy họ luôn có niềm hy vọng và luôn sống ý nghĩa của việc cử hành.
Khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa có nghĩa là bước đi trong liên đới với tất cả những người đang tranh đấu cho công lý và hòa bình. Vậy thì tất cả những người tham dự tuần cầu nguyện cho các Kitô hiệp nhất này phải tự đặt ra câu hỏi: chúng tôi tìm kiếm sự hiệp nhất nào?
Khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa có nghĩa là vượt lên những rào cản gây chia rẽ và gây tổn hại đến các con cái Chúa. Người Kitô hữu ở Ấn Độ ý thức được mình đang có những chia rẽ. Cách đối xử của Giáo hội với những người Dalit là nguyên nhân gây ra chia rẽ trong lòng Giáo hội và giữa các cộng đoàn Giáo hội.
Khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa không có nghĩa là bước đi một mình mà là bước đi với những con người là những dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta, với những con người là chính bạn bè chúng ta.
Trang 1 2 3 4 8 » Cuối