Các tôn giáo » Đối thoại Đại Kết
Sự hiệp nhất mà các kitô hữu chúng ta đang hướng tới, đặt nền tảng vững chắc trên niềm tin của tất cả chúng ta vào sự sống lại của Đức Kitô. Chúng ta không chỉ cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân sự sống Ngài đã thương ban mà chúng ta còn phải tạ ơn về hồng ân sự sống mới mà Ngài ban tặng cho chúng ta nhờ cuộc chiến thắng vĩnh viễn của Đức Giêsu trên sự chết.
Trang Đầu « 6 7 8