Các tôn giáo » Đối thoại Đại Kết
Theo quan điểm Kitô giáo, chiến thắng không chỉ là giây phút khải hoàn mà nó là một quá trình biến đổi lâu dài. Điều này mời gọi chúng ta phải tin tưởng kiên nhẫn và hy vọng sâu xa vào Thiên Chúa bởi vì chiến thắng là một quá trình biến đổi lâu dài và chiến thắng chỉ đến khi Chúa muốn chứ không phải chúng ta muốn.
Đấng Messia đã đến và Ngài chiến thắng bằng tinh thần phục vụ. Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài cũng phải có tinh thần phục vụ từ trong tâm hồn. Ngài dạy cho chúng ta biết rằng sự cao cả đích thực hệ tại việc phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Chúa Kitô cũng ban cho chúng ta lòng can đảm để như các Kitô hữu các thế kỷ đầu tiên, chúng ta nhận ra Ngài là Đấng hiển trị bằng phục vụ.
Khi chúng ta cầu nguyện và hành động cho Giáo hội được hiệp nhất toàn vẹn, là chính chúng ta, cũng như các truyền thống của chúng ta, được thay đổi, biến đổi và trở nên giống Chúa Kitô. Các Kitô hữu cần phải cùng nhau cố gắng, không phải bằng những việc hào nhoáng bên ngoài nhưng bằng lòng khiêm hạ phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, noi gương Chúa Kitô. Đó là thái độ mà chúng ta mong muốn cùng nhau cầu xin Thiên Chúa khi chúng ta xây dựng sự hiệp nhất.
Phần cử hành đại kết trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất 2012 này do một nhóm đại kết của Ba Lan thực hiện. Họ đã soạn thảo phần nghi thức phụng vụ này dựa trên kinh nghiệm vui cũng như buồn mà chính các tín hữu Ba Lan đã từng trải qua.
Chính nhờ lời chúng ta cầu nguyện và nhờ những cố gắng chúng ta làm hầu đạt tới sự hiệp nhất hữu hình của Giáo hội mà chính chúng ta -và các truyền thống của chúng ta- được biến đổi và được trở nên giống Chúa Kitô. Sự hiệp nhất mà chúng ta cầu xin có lẽ đòi hỏi chúng ta phải đổi mới một số cách sống trong Giáo hội mà chúng ta đã quá quen thuộc.
Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất và trong cả năm 2012 - Hội Đồng Tòa Thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu
Đây là tài liệu được đề nghị, do vậy khi sử dụng, nếu có thể, chúng ta cố gắng thích nghi nó với thực tế ở mỗi nơi và mỗi quốc gia khác nhau. Chúng ta nên để ý đến những thực hành phụng vụ và đạo đức cũng như bối cảnh văn hóa xã hội ở mỗi địa phương. Sự thích nghi như thế thông thường là kết quả của một sự hợp tác đại kết.
Trang Đầu « 2 3 4 5 6 8 » Cuối