Các tôn giáo » Đối thoại Đại Kết
Các Kitô hữu phải ý thức rằng, dù rất cần sự cố gắng của con người, nhưng sự hiệp nhất trước hết là một hồng ân Thiên Chúa ban. Sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu hệ tại việc chia sẻ chiến thắng của Đức Kitô trên tội tội lỗi, sự chết và sự dữ là những nguyên nhân gây mọi chia rẽ. Chúng ta sẽ chỉ tham dự một cách trọn vẹn vào chiến thắng của Đức Kitô trên trời.
Nhờ ơn Chúa, điều mà chúng ta đã xác tín nơi Chúa Kitô, buộc chúng ta cùng nhau hành động cho sự hiệp nhất... Một khi đã được củng cố, chúng ta cũng có thể giúp nhau trên con đường hiệp nhất. Vậy chúng ta hãy tìm sức mạnh trong Chúa để có thể củng cố người khác cũng bằng chính chứng từ yêu thương.
Trong tinh thần yêu thương, chúng ta sẽ không đánh mất niềm hy vọng ngay cả khi sự hiệp nhất trọn vẹn hữu hình của chúng ta tiến triển rất chậm. Tình yêu không lay chuyển của Thiên Chúa giúp chúng ta có thể vượt qua những đối lập tồi tệ nhất và những chia rẽ trầm trọng nhất. Chính vì được gắn kết với sức mạnh biến đổi của tình yêu Thiên Chúa mà lòng tin của chúng ta thắng thế gian.
Chúa Giêsu phục sinh đã ban Thánh Thần cho các môn đệ và mời gọi họ cộng tác vào sứ mạng của Ngài là đem bình an, sự chữa lành và hòa giải đến toàn cõi đất. Bao lâu các Kitô hữu còn chia rẽ, thì bấy lâu thế giới vẫn chưa thể đạt tới chân lý trọn vẹn của Tin mừng mà Chúa Kitô đã loan báo cho một nhân loại mới. Bình an và hiệp nhất chính là dấu chỉ rõ ràng nhất của sự biến đổi này.
Nơi Chúa Giêsu, chúng ta học biết được ý nghĩa đích thực của từ “chiến thắng” đối với nhân loại là gì, đó là hạnh phúc được chia sẻ tình yêu Thiên Chúa và cùng với Ngài vượt lên những gì làm cho chúng ta xa cách, chia rẽ. Đó là được tham dự vào chiến thắng của Đức Kitô trước những sức mạnh sự dữ đang hủy hoại nhân loại và tất cả tạo vật mà Thiên Chúa dựng nên.
Có một nghịch lý thần linh đó là Thiên Chúa có thể biến những đau khổ và những tai họa thành những chiến thắng vẻ vang. Ngài biến đổi tất cả những đau khổ và khốn khó của chúng ta, thậm chí những đau khổ kinh hoàng trong lịch sử, thành sự phục sinh vinh quang cho toàn thể thế giới. Ngay cả khi xem ra Ngài thất bại, nhưng thực sự Ngài vẫn chiến thắng, một chiến thắng mà không gì và không ai có thể có được.
Trang Đầu « 1 2 3 4 5 8 » Cuối