Các tôn giáo » Đối thoại Đại Kết
Nếu chúng ta được mời gọi khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa thì chúng ta cũng đừng bao giờ quên rằng chính chúng ta cũng là một phần của thụ tạo và được hưởng những ân huệ của Thiên Chúa. Ngày nay thế giới ngày càng ý thức được rằng việc hiểu đúng vị trí thực sự của mình trong thụ tạo phải là việc ưu tiên của mỗi người chúng ta.
Khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa có nghĩa là luôn hướng tới sự tự do mà Ngài ban tặng cho tất cả mọi người và đón nhận nó. Chính trong tâm tình này mà chúng ta cử hành nghi thức hôm nay. Chúng ta cử hành mầu nhiệm tranh đấu cho tự do kể cả ở những nơi mà chúng ta gặp thấy con người đang bị đè nặng bởi áp bức, thành kiến và nghèo đói.
Bước đi với thân thể đầy thương tích của Chúa Kitô. Khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa nghĩa là biết lắng nghe lời mời gọi của Ngài mà bước ra khỏi những tiện nghi cá nhân và đồng hành với những người khác, đặc biệt là những người đau khổ.
Bước đi trong đối thoại. Một dân tộc khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa là một dân tộc trong đó các thành viên biết đối thoại với nhau, biết đối thoại với Thiên Chúa và biết quan tâm đến những gì mình nghe. Chúng ta bắt đầu cử hành Tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất năm nay bằng việc suy tư về các đoạn Kinh thánh nói đến tầm trò quan trọng của việc đối thoại.
Nghi thức cử hành đại kết năm nay phản ánh sự tươi trẻ của Phong trào Sinh viên Kitô giáo Ấn Độ. Nghi thức này khởi đi từ cuộc sống thực tế của người Dalit và nó cũng là cơ hội để chúng ta được chia sẻ đời sống thiêng liêng của họ. Nghi thức cử hành này mượn một số yếu tố trong đời sống của người Dalit Ấn Độ trong đó có việc sử dụng trống và các bài hát bhajan, là cách hát đặc trưng của người Dalit và lời bài hát biểu lộ niềm tin vào Thiên Chúa.
Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất và trong cả năm 2013 - Hội đồng Tòa thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu
Chủ đề năm nay của Tuần cầu nguyện là Ngài đòi hỏi chúng con điều gì, lạy Đức Chúa? (x. Mk 6, 6-8). Tài liệu được dùng cho Tuần lễ cầu nguyện và cho cả năm 2013. Tập tài liệu được đề nghị cho Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất năm 2013 này do Phong trào Sinh viên Kitô giáo Ấn Độ (SCMI) kết hợp với Liên đoàn đại học Công giáo Ấn Độ và Hội đồng quốc gia các Giáo hội ở Ấn Độ thực hiện.
Trang Đầu « 1 2 3 4 8 » Cuối