Tin tức giáo hội Việt Nam
Là giám mục tiên khởi của giáo phận Long Xuyên mới được thành lập, Đức Cha Micae đã có thể được coi là người đặt viên đá đầu tiên của công trình xây dựng Giáo phận mới: xây dựng hàng giáo sĩ bằng việc xây dựng Tiểu chủng viện, Đại chủng viện, đào tạo giáo dân để họ trở thành những tông đồ tích cực của Giáo Hội tại vùng đất ở mút cùng đất nước này bằng việc thành lập viện Giáo lý đào tạo giáo lý viên chuyên nghiệp, cổ vũ việc mở trường học tại các giáo xứ.
Qua bài Tin Mừng (Lc 4,16-21) “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi…”, và với khẩu hiệu “Hãy bước theo Thần Khí” mà Đức Tân Giám mục đã chọn, trong bài giảng, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm nhấn mạnh đến sự gắn bó giữa Giám mục với đoàn chiên được giao phó, như Tân lang đối với Hiền thê của mình. Điều này thể hiện ngay trong câu trả lời của Đức cha Vinh Sơn trong bài phỏng vấn đầu tiên khi được bổ nhiệm làm giám mục Ban Mê Thuột: “Kể từ hôm nay tôi thuộc trọn về Giáo phận”
Nhằm thúc đẩy giới trẻ tìm hiểu ơn gọi dâng hiến, chiều Chúa nhật 10-05-2009, tại Đại chủng viện thánh Giuse Hà Nội đã diễn ra chương trình “Ngày cầu nguyện và giới thiệu ơn gọi linh mục, tu sĩ” với chủ đề “Hãy theo Thầy”. Đây là chương trình được tổ chức hằng năm của Tổng giáo phận.
Giáo Hội Việt Nam có trên 350 năm lịch sử. Năm 2010, Giáo Hội Việt Nam minh chứng mình đã trưởng thành, chẳng những trên giấy tờ, trên lý thuyết, nhưng trong thực tế. Từ 1960, sau Công Đồng Vatican II, nhất là từ sau 1980, Giáo Hội Việt Nam đã và đang có những hoạt động liên đới với thế giới bên ngoài.
Công Đồng Vatican II, rút kinh nghiệm về những thành quả vĩ đại của một số Hội Đồng giám mục quốc gia tự giác, đã muốn từ nay các Giáo Hội địa phương trong một nước, hay một miền, phải cùng nhau tổ chức Hội Đồng Giám mục quốc gia hay miền, để thể hiện sự hiệp thông trong ý chí và hoạt động tông đồ, và củng cố sự hiệp thông đó qua việc thiết lập những cơ chế để cụ thể hóa tính cách duy nhất và hòa hợp, công giáo của Giáo Hội duy nhất vô hình
Khi người dân phê phán chuyện giáo dục không có định hướng, chuyện làm đường không có kế hoạch, kể cả chuyện khai thác bauxite Tây nguyên mà không quan tâm đến môi trường sống… thì tất cả vẫn chỉ ở trong lãnh vực xã hội dân sự, chẳng nên chính trị hoá làm gì cho thêm nặng nề.
Trang Đầu « 164 165 166 167 168 171 » Cuối