Tin tức giáo hội khắp nơi
Người da đen, như tất cả các người khác, cũng có khả năng Tin Mừng bởi vì người da đen cũng có nơi mình yếu tố được Công đồng gọi là văn hóa theo nghĩa sâu sắc nhất. Với việc tôi được chỉ định vào công việc này, có thể nói một bước tiến mới đã được thực hiện trong quá trình nhìn nhận nền thần học châu Phi như là cách diễn tả của lòng tin biến thành văn hóa. Lòng tin trở thành văn hóa để ngăn cản văn hóa bóp nghẹt lòng tin, nghĩa là bóp nghẹt con người. Chính con người có lòng tin là kẻ thực hiện sự hội nhập văn hóa.
Cha Matteo Ricci là “một trong những khuôn mặt tiêu biểu nhất của lịch sử nhân loại”, một nhà thông thái và một thừa sai “đã đặt nền tảng cho việc phát triển sự hiểu biết lẫn nhau và cho cuộc đối thoại giữa Đông và Tây.”... “Gương mẫu của cha Ricci cho thấy rõ ràng con đường phải theo để thắng sự nghi kỵ và chuẩn bị môi trường cho một sự hợp tác hữu hiệu và lâu dài.”
Tự bản thân con người là không hoàn hảo, con người cần phải có tương giao. Tư duy của con người không thể phản ánh được mọi thực tại. Con người cần phải lắng nghe, lắng nghe người khác, đặc biệt là người Khác - với chữ Khác viết hoa – tức Thiên Chúa. Chỉ như vậy, con người mới có thể nhận biết chính mình, mới trở thành chính mình.
Trong Năm quốc tế Tiếp cận các nền văn hóa và nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày linh mục Matteo Ricci, dòng Tên, qua đời, là một cơ hội rất quan trọng và hữu ích, không chỉ để kỷ niệm một đại học giả đã có cống hiến lớn đối với công cuộc đem Trung Hoa xích lại gần phương Tây, đồng thời cũng cho thấy một bằng chứng điển hình về cuộc đối thoại liên văn hóa và liên tôn, nếu được thực hiện tốt, luôn luôn là một cuộc đối thoại về cứu độ. Vì thế công cuộc Phúc âm hóa giúp con người được thăng tiến, vì được thực hiện trong đức ái, tôi gọi là “đức ái đem lại hiểu biết”.
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã loan báo: Sư huynh André Bessette (1845-1937), một tu sĩ dòng Thánh Giá, sẽ được tuyên thánh vào ngày 17-10 năm nay. Ngay sau khi Đức Thánh Cha loan báo tin vui, Đức Cha Pierre Morissette, giám mục giáo phận thánh Hiêrônimô và là Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Canada, đã ra thông báo bày tỏ niềm vui lớn lao của toàn thể Giáo Hội Canada.
Tổng số tín hữu công giáo trên toàn thế giới, bao gồm cả số linh mục và chủng sinh, đang gia tăng, cách riêng tại châu Á châu và châu Phi. Theo Niên giám của Toà Thánh Vatican, vào năm 2008, số tín hữu công giáo trên toàn thế giới là 1tỷ 166 triệu người, tức là gia tăng 19 triệu người (1,7%) so với năm 2007. Đối chiếu với dân số thế giới là 6 tỷ 700 triệu người, tỷ lệ người công giáo chiếm 17,40% so với 17,33% trong năm 2007.
Trang Đầu « 450 451 452 453 454 498 » Cuối