Tư liệu
Thư ngỏ của UB. Tổ Chức Năm Thánh - ĐHY. Gioan B. Phạm Minh Mẫn
Trong thời gian qua, tôi được HĐGM.VN giao trách nhiệm đứng đầu công tác Tổ chức Năm Thánh cùng Đại Hội Dân Chúa Việt Nam 2010. Tôi thấy bước đầu trách nhiệm là chia sẻ và trao đổi với anh chị em vài suy nghĩ, nhằm cùng nhau tìm một hướng đi thống nhất trên cơ sở niềm tin yêu và hy vọng kitô giáo của chúng ta.
Biên bản cuộc họp của Ủy Ban Năm Thánh - Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, tổng kết (Theo bản tin Ủy Ban Truyền Thông Xã Hội HĐGMVN)
Ban Tổ Chức đã họp tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, dưới sự chủ toạ của Đức Hồng y G.B. Phạm Minh Mẫn, để thống nhất đường hướng chung và phân công cụ thể. Cuộc họp bắt đầu lúc 9 giờ, ngày 8-4-2008.
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhấn mạnh rằng “mỗi linh mục thực sự phải nỗ lực trở nên hoàn thiện. Tính hữu hiệu của sứ vụ linh mục tùy thuộc chủ yếu vào sự hoàn thiện thiêng liêng này.” Đức Thánh Cha nói: “Để giúp cho nỗ lực ấy, tôi quyết định mở một năm đặc biệt, “Năm Linh mục” từ ngày 19 tháng sáu 2009 đến 19 tháng sáu 2010. Năm nay cũng đánh dấu “kỷ niệm 150 năm ngày thánh Gioan Maria Vianney, cha sở Ars qua đời, ngài là mẫu gương thực sự của một vị mục tử chăm sóc đoàn chiên Chúa Kitô.”
Trang Đầu « 21 22 23