Tư liệu
Tôi vui mừng thông báo cho Đức Cha biết rằng Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Ivan Dias, Bộ Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc cho sứ vụ ấy. Sự bổ nhiệm đó sẽ được công bố trên báo “Người quan sát Roma” (L’Osservatore Romano) ngày 18 tháng 12 năm 2010.
Xin cảm ơn Đức Cha đã có nhã ý gửi lá thư mời, mà tôi đánh giá cao. Tuy nhiên, tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo với Đức Cha rằng tôi không thể nhận lời mời, do đòi hỏi của thời dụng biểu và một số cam kết khác của tôi trong khoảng thời gian đó.
Cùng với các thánh tử đạo tại Việt Nam, Giáo Hội nhìn lên Đức Maria
Giáo Hội Việt Nam quan tâm đến tryền thông xã hội và di dân
Giáo Hội Việt Nam quan tâm đến hoạt động bác ái và dấn thân xã hội
Giáo Hội Việt Nam quan tâm đến đời sống gia đình
Trang Đầu « 1 2 3 4 23 » Cuối