Thông báo
Theo sự phân công của Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN), kể từ ngày 30-11-2008, bắt đầu Năm Phụng vụ mới, Ban Thư ký HĐGMVN sẽ phụ trách nội dung của trang web thay cho Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn. Trưởng Ban Biên tập trang web từ nay là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Thư ký Thường trực của HĐGMVN. Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn vẫn là Tổng Thư ký của Uỷ ban Truyền thông Xã hội, thuộc HĐGMVN.
Trong kỳ họp Thường niên I/2008 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu, từ 25-3 đến 27-3-2008, Hội đồng đã chỉ định các linh mục sau đây làm việc trong Văn phòng Thư ký HĐGMVN:
Trang Đầu « 12 13 14