Truyền thông
Nội dung: Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 2 Mùa Chay: Được biến hình đổi dạng; Thông cáo chung của Phái đoàn Việt Nam và Phái đoàn Tòa Thánh về Cuộc họp Vòng 3 của Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Tòa Thánh; Cùng với Chúa Giêsu chiến thắng cám dỗ; Khởi động chương trình “Truyền giáo cho các Đô thị” (Mission Metropolis); Tĩnh tâm Mùa Chay 2012 tại Vatican; Pháp: Tĩnh tâm mùa Chay trên mạng.
Nội dung: Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 1 Mùa Chay: Vào hoang địa; Hội đồng Giám mục Việt Nam: Ủy ban Truyền thông Xã hội hội thảo về Kế hoạch Mục vụ Truyền thông; Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: Đổi mới việc dạy giáo lý để xóa mù giáo lý; Tổng giáo phận Hà Nội: Lễ giỗ mãn tang Đức Cố hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng; Tiếng La tinh không phải là tử ngữ.
Nội dung: Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 7 Thường niên: Bại liệt; Sứ điệp Mùa Chay 2012 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI (trích); Giới thiệu biểu tượng chính thức của Ngày Giới trẻ Thế giới Rio 2013; Tiếng kêu cầu của Chúa Giêsu trên Thánh giá; Đào tạo linh mục là một ưu tiên của Giáo Hội; Thiên Chúa muốn chữa lành chúng ta; Thông tin cần theo lẽ phải và có thiện ý.
Nội dung: Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 6 Thường niên: Muốn và có thể; Nửa thế kỷ sau Công Đồng Vatican II: một Năm Đức Tin và một cuộc tranh luận; Đức tin có thể làm được những gì vượt quá khả năng con người; Niềm hy vọng Kitô giáo: giải pháp cho cuộc khủng hoảng; Thư Mục vụ đầu tiên của giáo hạt tòng nhân Ngai tòa thánh Phêrô; Hiệp thông và hợp tác mục vụ giữa châu Phi và châu Âu.
Nội dung: Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 5 Thường niên: Chiều và sáng; Bài giáo lý về cầu nguyện của Đức Thánh Cha: Buông mình cho ý Chúa; Công bố Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2012; Pháp: Đức hồng y Tauran khuyến khích đối thoại với Hồi giáo; Tân Thượng phụ Venezia: Không phải là thầy dạy Đức tin nhưng là người cộng tác; Giải tội là cử hành lòng thương xót, chứ không phải xét xử; Khắc phục khó khăn nhờ đức tin và cầu nguyện.
Nội dung: Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 4 Thường niên: Hãy xuất khỏi người này; Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI cầu chúc Năm Mới âm lịch sẽ là một năm của công lý và hòa bình; Tòa Thánh Vatican khuyến khích làm mới lại môn “hộ giáo”; Đức giáo hoàng Bênêđictô thành lập tổ chức mới về khoa học và đức tin; Giới thiệu Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội; Trích Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhân Ngày thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 46 “Thinh lặng và Lời nói: Con đường Phúc âm hóa”.
Trang Đầu « 53 54 55 56 57 » Cuối