Di dân
Lúc 15 giờ ngày 21-12-2008, hơn 1.500 người trẻ đại diện cho những di dân trong giáo phận Tp. Hồ Chí Minh cùng với 186 thầy Đại chủng viện Thánh Giuse hành hương kính thánh Phaolô tại giáo xứ Thánh Phaolô - Bình Chánh. Các bạn trẻ di dân đến từ nhiều nơi trong thành phố, đông nhất là từ giáo xứ Thánh Phaolô, giáo xứ Xuân Hiệp, giáo xứ Khiết Tâm và các giáo xứ vùng Bình Tân. Các đại chủng sinh đang học tại Đại chủng viện cũng thuộc 7 giáo phận khác nhau của giáo tỉnh TP.HCM.
Trang Đầu « 1 2 3