Di dân
Vào chiều ngày Chúa Nhật 17 tháng 5, 2009 vừa qua, hơn 30 Cố vấn Quốc gia và Giám đốc Điều hành các văn phòng Á Châu Thái Bình Dương đã về Crown Plaza Hotel, Silicon Valley, San Jose, California để tham dự Hội nghị do Tiểu ban Á Châu Thái Bình Dương - Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (HĐGM HK) tổ chức.
Có lẽ cần phải nói ngay rằng tuy công việc phục vụ di dân người nước ngoài là rất nhiều và đa dạng trên toàn quốc, sự hình thành rất mới mẻ của tiểu ban1- trong sự hình thành cũng còn mới mẻ của toàn thể Uỷ ban di dân trực thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam - đã không cho phép chúng tôi có một cái nhìn đầy đủ hơn về các hoạt động của chính mình. Trong tinh thần đó, Tiểu ban di dân người nước ngoài xin được vắn tắt trình bày những công việc của tiểu ban trong thời gian qua tại Tổng giáo phận TP. Hồ Chí Minh như sau:
Lúc 15 giờ ngày 21-12-2008, hơn 1.500 người trẻ đại diện cho những di dân trong giáo phận Tp. Hồ Chí Minh cùng với 186 thầy Đại chủng viện Thánh Giuse hành hương kính thánh Phaolô tại giáo xứ Thánh Phaolô - Bình Chánh. Các bạn trẻ di dân đến từ nhiều nơi trong thành phố, đông nhất là từ giáo xứ Thánh Phaolô, giáo xứ Xuân Hiệp, giáo xứ Khiết Tâm và các giáo xứ vùng Bình Tân. Các đại chủng sinh đang học tại Đại chủng viện cũng thuộc 7 giáo phận khác nhau của giáo tỉnh TP.HCM.
Trang Đầu « 1 2 3