Văn hóa nghệ thuật
Trong số các cây bút công giáo, ngoài những vị mà tên tuổi đã quen thuộc đối với giới thưởng lãm, có một danh tánh khá lạ. Đó là Thánh linh mục tử đạo Philipphê Phan Văn Minh (1815-1853). Các vị kia đều quen thuộc đối với người yêu thơ trong và ngoài Công giáo: Hàn Mặc Tử (1912-1940), Xuân Ly Băng (Đức ông Lê Xuân Hoa, giáo phận Phan Thiết), Trăng Thập Tự (linh mục Võ Tá Khánh, giáo phận Qui Nhơn).
Trang Đầu « 2 3 4