Văn hóa nghệ thuật
Tử đạo Việt Nam / Vô số vô ngần, / Suốt ba thế kỷ / Vì Chúa hiến thân. / Giáo sĩ giáo dân / Kể sao cho xiết, / Những người đã chết / Giữ vững Đức Tin.
Tại một số giáo phận miền Bắc, nhất là các Giáo phận do các Thừa sai dòng Đa-minh truyền giáo trước đây, nhiều tín hữu rất quen thuộc với kinh “Phục Rĩ” cầu nguyện cho người đã qua đời. Có thể nói đây là một cố gắng tuyệt vời của ông cha ta để “hội nhập văn hóa” trong kinh nguyện. Với cung giọng ngân nga trầm bổng, lúc khoan lúc nhặt, lời kinh đưa chúng ta vào một bầu khí linh thiêng, siêu thoát. Với những âm vang nghiêm trang sâu lắng, lời kinh dẫn chúng ta về tham dự một lễ tế cổ xưa.
Cỗ xe đời chuyển bánh - Niền lốp là hư không - Có ai hốt hết bụi hồng - Gánh về mai táng vào trong miên trường? - Cuộc đời, hạt giống nhiễu nhương - Chỉ là mọc được trên tường phù vân.
Điều nên làm hiện nay không phải là viết thêm một cuốn hướng dẫn mới, cũng không phải viết lại một cuốn lịch sử, mà là chi tiết hóa bằng bản văn và hình ảnh các khía cạnh khác nhau của Vatican: lịch sử, văn hóa và tinh thần. Chính sự tập hợp liên tục các chiều kích này đã góp phần không nhỏ trong việc tạo nên tính trường tồn của quốc gia nhỏ bé này cũng như trong việc làm cho nó được mọi người biết đến.
Sách do một linh mục dòng Thừa sai Bác ái, người để cử phong thánh cho Chân phước Têrêsa thành Calcutta, Giám đốc Trung tâm Mẹ Têrêsa, biên soạn và chú thích, chủ yếu từ những thư từ và ghi chép của chính vị chân phước và của một số Giám mục, linh mục, cha linh hướng…, những người trực tiếp hay gián tiếp có quan hệ với công việc của bà hay được bà mời giúp về mặt thiêng liêng. Bởi vậy, tập sách có thể giúp người đọc khám phá chiều sâu tâm hồn của một Thừa sai bác ái, hay “khía cạnh tâm linh của công việc” tông đồ rao giảng tình thương của Chúa bằng hành động tình thương của con người.
Trong hai bài đáp họa, Thánh Philipphê Minh đã khai thác những lẽ đời quen thuộc như: “Xưa nay đau khổ do tham vọng” và “Thượng bất oán Thiên, lẽ thức thời” nhằm thuyết phục ông Đồ Ốc đừng vội suy luận: Làm gì có Đấng cứu khổ khi nhân loại vẫn còn khổ (!). Mọi khổ ải của kiếp người đều do Trời làm ra thì làm gì có một ông Trời cứu nhân loại khỏi khổ (!).
Trang Đầu « 1 2 3 4 » Cuối