Văn hóa nghệ thuật
Một cái nhìn về nghệ thuật thánh - Gm Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Giữa nghệ thuật và sự thánh thiêng có một mối tương quan chặt chẽ với nhau. Trước hết, có thể nói trong nghệ thuật có hàm chứa một chiều kích thánh thiêng, vì nó phản ánh hành động sáng tạo đầy huyền nhiệm của Thiên Chúa. Chắc hẳn vì thế mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã dám khẳng định rằng chính qua hoạt động sáng tạo nghệ thuật mà hơn bao giờ hết con người cho thấy mình giống Thiên Chúa.
Nhân ngày giỗ lần thứ 55 của cha Léopold Cadière, thừa sai và nhà khoa học thuộc Hội Thừa sai Hải ngoại Paris, Tòa tổng giám mục tổng giáo phận Huế, Ủy ban Văn hóa thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và Câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình kết hợp tổ chức hội thảo về thân thế và sự nghiệp khoa học của nhà thừa sai bác học Léopold Cadière, tại Huế, vào các ngày 7-9/9/2010. Theo chương trình dự kiến, cuộc hội thảo sẽ bàn về bốn chủ đề lớn: (1)Thân thế sự nghiệp và những dấu ấn của L. Cadière; (2) L. Cadière với công trình văn học và dịch thuật; (3) L. Cadière với những công trình văn hóa; (4) L. Cadière với những công trình nghệ thuật
Xin cảm tạ, tôn vinh Thiên Chúa, Đấng ngự chốn cửu trùng chí thánh, chí tôn. Xin ghi ơn liệt tổ, liệt tông, Đã hy sinh xương máu, đã chẳng tiếc mồ hôi, Để gieo giống đức tin, xây nền Giáo phận.
Cuộc thi có mục đích: – Cổ võ giới trẻ ý thức và tích cực sống thánh thiện qua định hướng đoan hứa khiết tịnh được hô hào trên trang web Hướng về Đại hội Dân Chúa. – Đánh thức nơi nhiều người khả năng làm thơ viết văn cho Chúa.
Tử đạo Việt Nam / Vô số vô ngần, / Suốt ba thế kỷ / Vì Chúa hiến thân. / Giáo sĩ giáo dân / Kể sao cho xiết, / Những người đã chết / Giữ vững Đức Tin.
Tại một số giáo phận miền Bắc, nhất là các Giáo phận do các Thừa sai dòng Đa-minh truyền giáo trước đây, nhiều tín hữu rất quen thuộc với kinh “Phục Rĩ” cầu nguyện cho người đã qua đời. Có thể nói đây là một cố gắng tuyệt vời của ông cha ta để “hội nhập văn hóa” trong kinh nguyện. Với cung giọng ngân nga trầm bổng, lúc khoan lúc nhặt, lời kinh đưa chúng ta vào một bầu khí linh thiêng, siêu thoát. Với những âm vang nghiêm trang sâu lắng, lời kinh dẫn chúng ta về tham dự một lễ tế cổ xưa.
Trang Đầu « 1 2 3 » Cuối