Gia đình
Sự hiệp thông vợ chồng là nền tảng trên đó xây dựng sự hiệp thông rộng lớn hơn trong gia đình, giữa cha mẹ và con cái, giữa những anh chị em trong nhà với nhau, giữa những người bà con gần và những thành phần khác của gia đình.
Chúa Giêsu đòi hỏi gia đình phải là nơi tiếp đón và truyền sinh sự sống cách sung mãn. Gia đình không những ban cho sự sống thể lý, mà còn mở ra cho lời hứa và niềm vui. Gia đình trở nên có khả năng “tiếp đón” nếu biết giữ sự thân mật riêng tư, lịch sử của từng người, các truyền thống gia đình, niềm tin tưởng cuộc sống, niềm trông cậy vào Chúa.
Tôi ước mong sao từ ngay trong năm 2011, kỷ niệm lần thứ XXX Tông huấn Familiaris Consortio, “bản Hiến chương vĩ đại” của mục vụ gia đình, chúng ta có thể thực hiện một lộ trình có giá trị cổ võ những sáng kiến ở cấp độ giáo xứ, giáo phận và quốc gia, nhằm làm sáng tỏ các kinh nghiệm thực chất và tích cực nhất về công việc ngày nghỉ, với sự quan tâm đặc biệt đến tác động của sự kiện này lên trên cuộc sống thực tế của các gia đình.
Hội nghị về thần học mục vụ với những hoạt động và hội thảo theo từng đề tài được gợi hứng từ chủ đề Đại Hội “Gia Đình: công việc và ngày lễ”; Gặp gỡ những kinh nghiệm có ý nghĩa và đa dạng của các miền trái đất; Thánh lễ trong các giáo xứ và/hoặc cho các nhóm ngôn ngữ; Chầu Thánh Thể trong Nhà thờ Chính tòa...
Các bài giáo lý được chia thành ba nhóm, liên hệ nối tiếp tới gia đình, công việc và ngày lễ, và được giới thiệu bởi giáo lý về lối sống gia đình. Các bài giáo lý này muốn làm sáng tỏ mối liên hệ giữa kinh nghiệm của gia đình và cuộc sống thường ngày trong xã hội và trên thế giới.
Ngừa thai và hôn nhân - Lm Luy Nguyễn Anh Tuấn
Một hành động giao hợp sinh lí có ý tránh thai có thỏa những yêu cầu của hôn nhân hoàn hợp hay không? Đây là một vấn đề về đạo đức sinh học mà một độc giả của Zenit đã nêu lên và được các thành viên của Viện nghiên cứu về Văn hóa Sự Sống trả lời.
Trang Đầu « 7 8 9 10 11 » Cuối