Bạn trẻ
Uỷ ban Giới trẻ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam được thành lập nhân dịp Đại hội lần thứ X tại Hà Nội (từ ngày 8 đến 12-10-2007). Trước đó, Uỷ ban chỉ là một Tiểu ban thuộc Uỷ ban Giáo dân của Hội đồng Giám mục Việt Nam, do Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên đặc trách. Đại hội của Hội đồng Giám mục lần thứ X đã bầu Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng, là Chủ Tịch Uỷ Ban.
Các đại biểu mong ước Uỷ ban Mục vụ Giới trẻ Việt Nam có một LOGO và một bài Ý LỰC CA để sử dụng trong các dịp hội họp chung trong nước cũng như những Hội nghị mang tầm mức quốc tế. Vì vậy, Uỷ ban Mục vụ Giới trẻ Việt Nam xin Quý Cha, hoặc các bạn trẻ, tạo mẫu một LOGO riêng và sáng tác một bài ý lực ca theo tinh thần trên. Xin Quý Cha cổ võ các Bạn Trẻ tham gia.
Theo quy định từ thời Đức Gioan Phaolô II, ngày Lễ Lá hằng năm là ngày Giới trẻ thế giới được tổ chức ở cấp Giáo phận. Trong Sứ điệp ngày Giới Trẻ thế giới lần thứ 24 này, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI mời gọi các bạn trẻ hãy sống niềm hy vọng trong cuộc sống cụ thể và hãy trở nên những người loan truyền niềm hy vọng cho thời đại hôm nay. Chủ đề của ngày Giới trẻ thế giới do Đức Thánh Cha chọn, trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi ông Timôthê: “Chúng ta đã đặt hy vọng nơi Thiên Chúa Hằng Sống” (1 Tm 4,10)
Ngày 19 tháng 02 năm 2009, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục giáo phận Hải Phòng, chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới trẻ trực thuộc HĐGMVN, đã tổ chức Hội nghị Các Linh mục Đặc trách Mục vụ Giới trẻ của 26 giáo phận tại Tòa giám mục Hải Phòng.
Giáo hội Việt Nam đang còn nhiều bạn trẻ nhiệt tình phục vụ, mục vụ giới trẻ tại Việt Nam cần quan tâm huấn luyện người trẻ, tạo điều kiện cho họ đóng góp cách chuyên nghiệp hơn nữa cho các sinh hoat mục vụ tại Giáo hội địa phương. Giao lưu với người trẻ và các tổ chức cho người trẻ thuộc châu Á, là một trong những phương cách thực tế giúp người trẻ Việt Nam sống phong phú niềm tin của mình.
Trang Đầu « 2 3 4