Đời sống thánh hiến
Phần I của Huấn thị “Xuất phát lại từ Đức Kitô” (của Bộ Đời sống Thánh Hiến và Hiệp hội Tông Đồ) nói về “Sự hiện diện của tình yêu Chúa Kitô giữa lòng nhân loại nhờ Đời sống Thánh Hiến”. Phần này nhấn mạnh rằng: cộng đồng Giáo Hội bày tỏ lòng biết ơn và quý mến đối với những người sống đời thánh hiến vì họ đã làm cho tình yêu của Chúa Kitô hiện diện giữa lòng nhân loại bằng căn tính và hoạt động tông đồ hiệu quả của mình.
Lý do của Đại Hội được Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Chủ tịch Uỷ ban Tu sĩ thuộc HĐGMVN tuyên bố là để gặp gỡ nhau, gây tinh thần bác ái hiệp thông giữa 215 tu sĩ nam nữ của 111 Hội Dòng, Tu Hội, Đời và Tu Đoàn Tông Đồ, cùng nhau học tập về đời tu dựa trên Huấn thị Xuất Phát Lại Từ Đức Kitô. Đề tài học tập gồm có 4 buổi thuyết trình và 4 buổi thảo luận.
Trong chương trình sinh hoạt của năm Thánh 2010 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 3 năm 2010, Đại Hội Tu Sĩ Toàn Quốc lần IV do Ủy Ban Tu Sĩ thuộc HĐGMVN tổ chức đã diễn ra tại Tòa Giám Mục Bùi Chu... Mục đích của Đại Hội là để các tu sĩ và anh chị em sống đời thánh hiến có cơ hội gặp gỡ, hiểu biết nhau, liên kết với nhau hơn trong sự hiệp thông trong Giáo Hội. Đồng thời, cuộc gặp gỡ này cũng là dịp để chia sẻ và đào sâu hơn về đời sống thánh hiến trong bối cảnh của xã hội Việt Nam hôm nay qua việc học hỏi về Huấn Thị “Xuất phát lại từ Đức Kitô” của Bộ Đời Sống Thánh Hiến và Hiệp Hội Tông Đồ.
Đại hội Tu sĩ Toàn quốc lần thứ III tổ chức tại Toà Giám Mục Bùi Chu từ chiều ngày 9/3 đến chiều 11/3/2009. Đại hội có sự tham dự của hơn 200 đại biểu bao gồm các vị đặc trách tu sĩ của nhiều giáo phận, các bề trên và các nhà đào tạo của khoảng 120 dòng tu, tu hội và tu đoàn trên cả nước. Các đại biểu đã nghe thuyết trình và thảo luận về 4 đề tài về thánh Phaolô nhân dịp Năm Thánh Phaolô, 1 đề tài về vấn đề đào tạo các nhà đào tạo trong các dòng tu, tu hội và tu đoàn. Hiệp thông với toàn thể Giáo Hội Việt Nam nhân dịp chuẩn bị Năm Thánh 2010, Đại hội cũng mời các chuyên viên thần học của Uỷ ban chuẩn bị Năm Thánh đến trình bày nội dung đề cương Giáo Hội: Mầu nhiệm – Hiệp thông và Sứ vụ.
Trang Đầu « 1 2