Linh mục chủng sinh
Chúng ta hãy suy niệm lại cụm từ quen thuộc đã trở thành châm ngôn: “Sacerdos et Victima”, Linh mục và Của lễ, thì sẽ thấy rằng ý niệm hy sinh gắn liền với sứ vụ linh mục. Thật vậy, trong công thức phong chức mà Chúa Kitô đọc trong bữa tiệc ly: “Các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy”, đã rõ ràng hàm chứa ý tưởng này... Vì thế, là linh mục chúng ta hãy cố gắng học với Chúa Giêsu cho biết phải hy sinh trong mọi nơi mọi lúc. Chính những hy sinh này sẽ làm cho đời linh mục chúng ta trở thành một của lễ đẹp lòng Chúa và mang ơn cứu độ đến cho muôn người.
“Đầy lòng thương xót” diễn tả tâm tình của một người anh em đối với các anh em mình, diễn tả sự liên đới của Đức Giêsu đối với những kẻ phải chịu thử thách. Người không phải là một Đấng không thể cảm thông với những yếu đuối của ta, nhưng là Đấng đã chia sẻ mọi thử thách của ta, chỉ trừ tội lỗi. Vậy chúng ta hãy tin tưởng tiến gần đến ngai ân sủng, để được thương xót và hưởng những ơn khi cần thiết.
Phần anh em (linh mục), chính nhờ Thiên Chúa mà anh em (linh mục) được hiện hữu trong Đức Kitô Giêsu, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em (linh mục) trở nên công chính, đã thánh hóa và cứu chuộc anh em, đúng như lời đã chép rằng: Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa. Như vậy, thân phận linh mục là ai? Linh mục giống như mọi người: linh mục yếu đuối để cảm thông với người yếu đuối, linh mục khổ đau để khổ đau với người khổ đau, linh mục nghèo đói để sẻ chia nghèo đói với người nghèo đói, linh mục khốn khổ để cảm thương với người khốn khổ, linh mục cùng cực đễ dễ chạnh lòng, cảm thông với những người cùng cực hơn!
Trong 10 năm ở Kon Dŭ, nhờ ơn Chúa, cha đã rửa tội được đến 10 làng Xơđăng. Cha là một trong những linh mục đầu tiên mở trường học với ký túc xá cho con em dân tộc (năm 1952). Năm 1959, 3 làng nhỏ ở Kon Dŭ đã bàn tính với cha để tập trung làm một làng lớn ở Kon Kơla như hiện nay. Ngoài công việc truyền giáo, cha còn mở nhà hộ sinh, phòng phát thuốc để săn sóc sức khỏe cho người dân tộc, không phân biệt lương giáo.
Là người giàu tình cảm, cha yêu thương họ đạo và giáo dân mình, và cũng buồn khi phải rời nơi mình gắn bó, nhưng cha cũng sẵn sàng để được Bề Trên sai đi nơi khác. Cha luôn xác tín “vâng lời” Bề Trên trong sứ vụ là đáp lại lời mời gọi đươc Chúa sai đi và đó chính là cách để cha biết “đến đúng lúc và đi đúng lúc”. Không những “đến đúng lúc, đi đúng lúc” mà cha “đến cũng nhẹ, đi cũng nhẹ”. Khi đến họ đạo mới hay khi rời khỏi nơi mình phục vụ, thì cũng thật nhẹ nhàng.
Đối với các linh mục, để được hoàn toàn sử dụng theo ý muốn của Chúa Cha, ngài phải hoàn toàn nên một với Chúa Con, và bày tỏ cùng mang lấy tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của mình, trong thái độ của mình, trong hành động của mình, bởi vì ngày hôm nay Thiên Chúa yêu thương thế giới qua mỗi linh mục là người đảm nhận cương vị của chính Chúa Kitô. Linh mục là một Chúa Kitô khác.
Trang Đầu « 1 2 3 4 5 13 » Cuối