Thánh nhạc » Ca Khúc
Cùng chung tiếng dâng lời cảm tạ: Năm mươi năm ơn Chúa hải hà. Để hôm sớm chúng con được thông hiệp dâng lời tôn vinh Chúa là Cha.
Xin tạ ơn Chúa luôn, chúng con xin tạ ơn Ngài. Xin tạ ơn Chúa luôn, muôn đời cảm tạ khôn ngơi.
Xin cho các linh mục Chúa biết dấn thân và luôn quảng đại, biết hiến dâng và sống phục vụ như Chúa là Mục tử nhân lành.
Xin cho các ngài trung thành đời sống hiến dâng và nên chứng nhân Vị Mục tử nhân lành. Xin cho các ngài hằng sánh vai cùng với anh em trở thành muối thành men giữa đời.
Nào chúng ta cùng mang đến đây những ân huệ khác biệt. Nào chúng ta hát mừng Giáo Hội chỉ có một niềm tin cậy mến...
Lạy Chúa là Cha nhân từ, giầu lòng xót thương, đoàn con xin tạ ơn Chúa đã thương ban cho Giáo Hội Việt Nam nhiều linh mục chăm sóc đoàn chiên dân Chúa.
Trang Đầu « 1 2 3 4 » Cuối