Thánh nhạc » Ca Khúc
Ba trăm năm mươi năm, này đây dấu ấn đức tin. Ba trăm năm mươi năm, này đây dòng máu hy sinh. Ba trăm năm mươi năm, ngày khai sinh Hội truyền giáo. Ba trăm năm mươi năm, ngày khai sinh Giáo Hội Việt Nam.
(VỚI PHẦN ĐỆM ĐÀN) - Cùng chung tiếng dâng lời cảm tạ: Năm mươi năm ơn Chúa hải hà. Để hôm sớm chúng con được thông hiệp dâng lời tôn vinh Chúa là Cha.
(VỚI PHẦN ĐỆM ĐÀN) - Đây mùa Hồng ân, Trời mới đất mới chói chang, Giáo Hội Việt Nam hân hoan đón mừng Năm Thánh, muôn tâm hồn kết giao tình thân, hiệp nhất sống đời chứng nhân.
(VỚI PHẦN ĐỆM ĐÀN) - Xin tạ ơn Chúa luôn, chúng con xin tạ ơn Ngài. Xin tạ ơn Chúa luôn, muôn đời cảm tạ khôn ngơi.
Đây mùa Hồng ân, Trời mới đất mới chói chang, Giáo Hội Việt Nam hân hoan đón mừng Năm Thánh, muôn tâm hồn kết giao tình thân, hiệp nhất sống đời chứng nhân.
Đây mùa Hồng ân, Trời mới đất mới chói chang, Giáo Hội Việt Nam hân hoan đón mừng Năm Thánh, muôn tâm hồn kết giao tình thân, hiệp nhất sống đời chứng nhân.
Trang Đầu « 1 2 3 4 » Cuối