Tin tức giáo hội Việt Nam
Bổ nhiệm Tân Giám đốc Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Việt Nam
Linh mục Giêrônimô Nguyễn Đình Công - Tân Giám đốc Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Việt Nam
Bổ nhiệm Tân Giám đốc
Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo* tại Việt Nam

WHĐ (06.08.2017)  – Ngày 06/06/2017 vừa qua, Toà Thánh đã bổ nhiệm linh mục Giêrônimô Nguyễn Đình Công, giáo phận Xuân Lộc làm giám đốc Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo* tại Việt Nam, thay thế linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên, giáo phận Sài Gòn, đã mãn nhiệm.

Linh mục Giêrônimô Nguyễn Đình Công sinh ngày 03/03/1971, học triết học và thần học tại Đại chủng viện thánh Giuse, Sài Gòn (1997–2003) và thụ phong linh mục ngày 30/09/2005 tại giáo phận Xuân Lộc. Sau khi thụ phong, cha Công được bổ nhiệm làm phó xứ Hà Nội, giáo phận Xuân Lộc (2005–2007). Từ năm 2007 đến 2015 cha được gửi đi du học tại Học viện Đời sống Thánh hiến Á châu (ICLA) và Đại học Santo Tomas (UST), Manila, Philippines, tốt nghiệp với văn bằng tiến sĩ thần học, chuyên ngành Truyền giáo học. Từ năm 2011 đến nay, cha làm Phó ban Loan báo Tin mừng, sau đó, làm Trưởng ban. Từ năm 2012 đến nay, cha làm giáo sư môn Truyền giáo học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Xuân Lộc. Hiện nay cha đang làm chánh xứ giáo xứ Thịnh An, giáo phận Xuân Lộc và là linh mục Thừa sai Lòng Chúa Thương Xót của Toà Thánh.

Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo* bao gồm:

1) Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo (Pontifical Missionary Union – PMU) nhằm thúc đẩy tinh thần và hoạt động truyền giáo nơi hàng giáo sĩ và tu sĩ;

2) Hội Truyền bá Đức tin (Pontifical Society for The Propagation of The Faith – PSPF) nhằm mở rộng trái tim của tất cả các tín hữu để hướng về truyền giáo bằng việc đóng góp tinh thần cũng như của cải để mở rộng Nước Chúa;

3) Hội Thánh Phêrô Tông đồ (Pontifical Society of Saint Peter the Apostle PSSPA) nhằm gây ý thức về truyền giáo nơi các cộng đoàn tín hữu, khích lệ họ cộng tác vào việc đào tạo các linh mục và tu sĩ nam nữ là những nhà truyền giáo tương lai;

4) Hội Nhi đồng Truyền giáo (Pontifical Society of Missionary Childhood – MCA) nhằm khích lệ và hướng dẫn tinh thần truyền giáo nơi các thiếu nhi để giúp các em ý thức sống giá trị cao cả của người con Chúa và hăng say loan báo Tin mừng.

Sau đây là Sắc lệnh bổ nhiệm của Bộ Rao giảng Tin mừng cho các Dân tộc:

***

BỘ RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO CÁC DÂN TỘC

SẮC LỆNH

Trong lúc chức vụ Giám đốc Quốc gia (Điều hành Toàn Quốc) về hoạt động Truyền giáo thuộc Giáo hoàng bị khuyết vị tại Việt Nam, sau khi tham khảo ý kiến của các vị hữu trách và cân nhắc các khía cạnh liên quan, Bộ Truyền giáo, bằng Sắc lệnh này, tuyển chọn, bổ nhiệm và cắt đặt:

Linh mục

HIERONIMO NGUYỄN ĐÌNH CÔNG

Giáo sĩ thuộc giáo phận Xuân Lộc

làm GIÁM ĐỐC QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM
(ĐIỀU HÀNH TOÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM
)

của Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo dành cho các giáo sĩ cũng như những người nam và người nữ tuyên khấn ba lời khuyên Phúc âm, và các Hội Giáo hoàng Truyền giáo: Truyền bá Đức tin, Thánh Phêrô Tông đồ và Nhi đồng Truyền giáo, trong nhiệm kỳ 5 năm (2017–2022), với mọi quyền lợi và nghĩa vụ, trách nhiệm và đặc ân của chức vụ này theo Quy chế được Giáo hoàng phê chuẩn và theo Huấn thị của Bộ này.

Được ban hành tại Rôma,

từ trụ sở của chính Bộ Rao giảng Tin mừng cho các Dân tộc,

ngày 06 tháng Sáu năm 2017.

Ấn ký

+ Hồng y Fernando Filoni

Bộ trưởng

+ Tổng Giám mục Savio Hàn Đại Huy

Thư ký

–––––––––––––––
* Bản tin ngày đăng ngày 06-08-2017 đã viết: Hội đồng Giáo hoàng về Truyền giáo
là không chính xác; nay xin sửa lại: Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo.
Chúng tôi xin chân thành cáo lỗi cùng quý độc giả.
 
15-08-2017
WHĐ
 
WHĐ