Tin tức giáo hội Việt Nam
Chủ đề thần học về Lòng Chúa Thương Xót được thực hiện qua các bài viết phong phú và sâu sắc, suy tư về Lòng thương xót của Chúa trong các môi trường khác nhau của cuộc sống con người: trong gia đình, trong cộng đoàn cử hành Thánh Thể, trong môi trường châu Á đa văn hóa và tôn giáo...
Đối với Kitô hữu, mọi cuộc đối thoại ở mọi cấp độ thuộc mọi lãnh vực (trong gia đình, giữa các gia đình, tại môi trường nghề nghiệp, với người nghèo, với xã hội, với văn hóa, liên tôn, trong kinh tế-chính trị…) đều là đối thoại cứu độ.
Hướng mục vụ của Giáo hội tại Việt Nam chắc hẳn sẽ mang đậm những nét chính như sau: Tỏ lộ Dung mạo của Lòng Thương Xót; Loan báo Tin mừng Lòng Thương Xót phải bắt đầu từ Gia đình; Quan tâm đến việc “Chăm sóc Ngôi Nhà Chung” là Trái Đất của chúng ta; Luôn hướng theo bản hướng dẫn chỉ đường mà Chúa Thánh Thần qua Đại hội Dân Chúa năm 2010 đã vạch ra.
Đại Hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 51 được tổ chức tại thành phố Cebu, Philippines từ ngày 24-31 tháng 01 năm 2016, với chủ đề: “Chúa Kitô ở trong ta, niềm hy vọng vinh quang” (Cl 1, 27) - Thánh Thể nguồn suối và cùng đích cho sứ vụ của Hội Thánh.
Từ ngày 04-04-2016, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiến hành họp Hội nghị thường niên kỳ I-2016 tại Toà Giám mục Thái Bình. Tối thứ Năm 07-04-2016, Hội nghị bế mạc sau giờ chầu Thánh Thể. Sáng thứ Sáu 08-04-2016, các Đức giám mục chia sẻ niềm vui và hiệp thông với giáo phận Thái Bình trong Lễ mừng 80 năm thành lập giáo phận và Khánh thành Nhà Chung của giáo phận.
Một số cảm nhận và suy tư về Thượng Hội đồng Giám mục thế giới tại Roma, với chủ đề “Gia đình – Ơn gọi và sứ mạng trong Giáo hội và Thế giới”, được trình bày qua 4 đề mục: Thành phần, phương thức làm việc của THĐGM; Những dấu nhấn trong THĐGM; Những vấn đề đặt ra; Những bài học.
Trang 1 2 3 4 149 » Cuối