Tin tức giáo hội Việt Nam
Trong khuôn khổ một nền luân lý đạo đức về các quan hệ quốc tế, Thông điệp của Đức giáo hoàng cho thấy có “một thứ nợ về môi sinh”, nhất là nợ của các nước giàu đối với những nước nghèo trên thế giới.
Nhận lời mời của Ban Tôn giáo Chính phủ, hôm qua, ngày 18 tháng 8 năm 2016, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với đại diện các tôn giáo, đã tới Phủ Chủ tịch chúc mừng ông Trần Đại Quang trong chức vụ Chủ tịch nước.
Nhằm mục tiêu loan báo Tin Mừng, Đức cha phụ tá ước mong cùng với mọi thành phần dân Chúa xây dựng Giáo Hội tại thành phố này theo ý hướng của Chúa Giêsu là hiệp thông trong tình yêu thương, cho đến khi tất cả đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin, để loan báo Tin Mừng.
Không có gì liên quan đến cộng đồng nhân loại mà nằm ngoài công cuộc Phúc-âm-hóa. Việc Loan báo Tin mừng sẽ thiếu sót nếu không xét tới các đòi hỏi liên tục của Tin Mừng đối với đời sống cá nhân và xã hội cụ thể của con người.
Các thuyết trình viên đã giúp các tham dự viên nhận định về hiện trạng Phúc Âm hoá tại Việt Nam, quy chiếu về ánh sáng của Tin Mừng và lịch sử Giáo Hội, để có thể đề ra những định hướng thích hợp cho việc đào tạo linh mục trong bối cảnh xã hội Việt Nam hôm nay.
Không chỉ khi viết bài nghiên cứu hoặc quay một cuốn phim, nhưng ngay cả khi viết một bản tin, đăng một dòng comment, đăng tải một bức hình… là bạn đang làm truyền thông rồi. Nếu ta làm những việc đó “trong tình yêu và chân lý” thì đã trở thành người loan báo Tin Mừng.
Trang 1 2 3 4 151 » Cuối