Tư liệu
Hiện nay, trong Hội Thánh Công Giáo, Công Nghị Giáo Phận (synodus diocesanus) là cuộc họp do một giám mục chính tòa triệu tập các đại biểu trong cộng đồng giáo phận của chính ngài.
Học với Mẹ Maria bài học Chia sẻ hồng ân đức Tin và Loan báo Chúa Kitô
Học với Mẹ Maria bài học Liên đới và Cảm thông
Học với Mẹ Maria bài học Xin vâng và Cảm tạ
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH 2010 - Ban thông tin Lễ Bế mạc Năm Thánh 2010
THỨ NĂM, 06.01.2011 – 08g00: Đại lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 Giáo Hội Việt Nam do Đức Hồng Y Đặc sứ Chủ tế.
Tôi muốn nói lên ngay lời cảm ơn nồng nhiệt đối với lời mời đầy thịnh tình của Đức Cha mà tôi rất sẵn lòng chấp nhận, để bày tỏ sự hiệp thông trong tình cảm cũng như trong hành động của Bộ Loan báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc với Giáo Hội tại Việt Nam, và để hiệp ý với Đức Cha cảm tạ Chúa Quan Phòng đã hướng dẫn Giáo Hội này một cách kỳ diệu từ lúc thành lập cho đến hôm nay.
Trang 1 2 3 4 23 » Cuối